Home‎ > ‎

eFlashes


Inzicht tweede kwartaal 2014 online

Geplaatst 27 jun. 2014 00:57 door Webmaster Tearfund   [ 27 jun. 2014 00:57 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het tweede kwartaal van 2014 is
 online beschikbaar. 

Veel leesgenot!

Jaarverslag 2013

Geplaatst 9 mei 2014 01:42 door Webmaster Tearfund   [ 9 mei 2014 01:43 bijgewerkt ]

Op 26 april ging de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Tearfund door. De raad van bestuur bracht uitvoerig verslag uit van de werking van het voorbije jaar. Het jaarverslag kunt u raadplegen via de rubriek 'Publicaties'.

Vacature Protestantse Solidariteit

Geplaatst 27 mrt. 2014 01:21 door Webmaster Tearfund   [ 27 mrt. 2014 01:23 bijgewerkt ]

Protestantse Solidariteit vzw zoekt een adjunct secretaris.

Klik hier voor de link naar de vacature.

Integral News - maart

Geplaatst 17 mrt. 2014 03:22 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 03:23 bijgewerkt ]

De maandelijkse 
Integral News (Engelstalig) brengt de laatste nieuwtjes van onze Integral groep. 

Via deze automatische vertaling kunt u de nieuwsbrief in het 'Nederlands' lezen.

Reisverslag naar Burkina Faso

Geplaatst 17 mrt. 2014 00:43 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 03:18 bijgewerkt ]

In ons nieuwste nummer van Inzicht van maart 2014 staat een samenvatting van het reisverslag naar Burkina Faso, ter gelegenheid van de inhuldiging van het Paam-Laafi ziekenhuis. Het volledige verslag, met ook een weergave van het bezoek aan de tandkliniek en de inhuldiging van het unieke planetarium in de Pán-Bila school, vind je hier.


Inzicht eerste kwartaal 2014 online

Geplaatst 13 mrt. 2014 02:59 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 00:51 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het eerste kwartaal van 2014 is
 online beschikbaar.

In dit Inzicht nummer staat een samenvatting van het reisverslag naar Burkina Faso, ter gelegenheid van de inhuldiging van het Paam-Laafi ziekenhuis. Het volledige verslag, met ook een weergave van het bezoek aan de tandkliniek en de inhuldiging van het unieke planetarium in de Pán-Bila school, vind je hier.


Veel leesgenot!

Tearfund-zondag 2 maart 2014

Geplaatst 30 jan. 2014 23:47 door Webmaster Tearfund   [ 29 mrt. 2014 10:06 bijgewerkt door Cécil Van Maelsaeke ]

Vilvoorde, februari 2014

Geachte voorganger, gemeenteverantwoordelijke,
jeugdleider, zondagsklasverantwoordelijke,

Op zondag 2 maart gaat onze traditionele Tearfund-zondag door. Verschillende gemeenten verkiezen om op een latere zondag in maart aandacht te schenken aan het werk van Tearfund. Ook dat kan.

Tearfund blijft trouw aan haar missie om mensen te mobiliseren in de strijd tegen armoede en onrecht. Onze speciale aandacht gaat daarbij vooral naar vrouwen en kinderen in de derdewereld.
Armoede is meer dan gebrek aan geld. Het is een vicieuze cirkel, een langdurig ontberen van welzijn van individuen, gezinnen en gemeenschappen. Armoede betekent onder andere:
  • Over onvoldoende voedsel beschikken zowel naar kwantiteit als naar kwaliteit, weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, een gebrek aan vrijheid en vertegenwoordiging;
  • Een constante angst voor de toekomst, die enkel toelaat om van dag tot dag te overleven;
  • Marginalisering, arme bevolkingsgroepen zijn vaak ‘onzichtbaar’, zonder politieke stem en machteloos om hun levensomstandigheden te verbeteren.
Het verlenen van microkredieten aan vrouwen blijkt een heel probaat middel te zijn om vrouwen samen met hun gezin uit de armoede te tillen. Wij willen op Tearfund-zondag de aandacht dan ook vestigen op het belang en de impact van microkredieten.
Wij voorzien u graag van informatie met passende leeractiviteiten voor uw zondagsklassen, jeugdgroep en volwassenwerking. Via onze website kunt u een extra powerpointpresentatie en lesbladen downloaden. U kunt meehelpen om enkele microkredieten te voorzien via Tearfund.

Compaore Helene is één van de begunstigde vrouwen. Haar job is maaltijden bereiden en deze op straat verkopen. Ze bereidt ‘Babinda’ (rijst met saus) en verkoopt dat op een klein tafeltje op straat. Voorbijgangers betalen voor een maaltijd. Met haar eerste microkrediet van 38 € kon ze grotere potten en schalen kopen, zodat ze in staat was om meer voedsel te bereiden en te verkopen. Ze heeft haar lening in zes maanden terugbetaald en kreeg een tweede lening. Deze keer kocht ze een karretje waardoor ze kon rondtrekken en meer klanten bereiken, waardoor haar inkomen opnieuw groter werd. Met al deze kleine aanpassingen is deze moeder nu in staat om haar gezin met twee kinderen beter te onderhouden.

Dit is een mooi voorbeeld hoe wij mensen uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen tillen, vindt u niet? Dank bij voorbaat voor jullie betrokkenheid bij ons werk. (Om u te helpen, hebben wij hieronder begeleidend materiaal voorzien. Download en gebruik dit vrij).Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

Dankwoord

Geplaatst 10 jan. 2014 07:37 door Cécil Van Maelsaeke   [ 15 jan. 2014 07:35 bijgewerkt ]


Music for Life en de actie ‘Up with Gospel’ liggen achter ons. Velen hebben zich tijdens de voorbije actieweken hard ingezet voor Tearfund en meer bepaald om geld op te halen voor ons humanitair werk op de Filipijnen. Het slotconcert met ‘Up with Gospel’ was dan ook een groot succes. Elke groep die actie had gevoerd werd uitgenodigd op het podium en onze directeur, Cécil Van Maelsaeke, mocht uit handen van de organisatoren een cheque ontvangen ter waarde van initieel 6.000 euro. Intussen werd de cheque op 8.680,52 euro gebracht. De Koning Boudewijn stichting zal dit bedrag eerstdaags op de rekening van Tearfund overmaken, samen met nog een bedrag van mensen die een plaat aangevraagd hebben via de radiozender van Studio Brussel.

Er werd ook heel wat financiële steun rechtstreeks gestort op de rekening van Tearfund ten voordele van de slachtoffers van Haiyan en zo komt de teller voor het ogenblik op 130.000 euro te staan.

Hiervan werd reeds 85.000 euro toegezegd en ter beschikking gesteld van onze lokale partners op het terrein. Wij ontvingen net het laatste voortgangsrapport van Jo-Ann, die momenteel de activiteiten van onze alliantie ter plaatse coördineert.

In de provincie Leyte, in de gemeente Dulag, gaan de opruimingswerken verder, 

Tearfund draagt ook bij aan de verdeling van voedselpakketten aan 6.000 gezinnen en het herstellen van 2.000 woningen met onze lokale partner Philrads (Philippine Relief and Development Service), de diakonale arm van de PCEC (Philippine councel of Evangelical Churches).evenals de watervoorziening en het verstrekken van brandstof. Er worden ook inspanningen geleverd bij de herstelling en het voorzien van onderdak. Deze activiteiten zullen ook doorgaan in de komende periode. Hier worden in totaal 5.923 huishoudens geholpen.

We hebben ook 10.000 euro verstrekt om samen met Ayude en hun mensen ter plaatse (FfCi) op de Filipijnen voedselpakketten en hygiënekits te verstrekken aan getroffen gezinnen. Elk voedselpakket (6,14€) bestaat uit 2 kg rijst, 6 voedselblikken, 5 pakken noedels en koeken. De hygiënkit (3,6€) bevat zeep, shampoo, tabletten om water te zuiveren, tandenborstel en tandpasta. Er worden ook dekens en kledij voor volwassenen en kinderen uitgedeeld. Om het trauma te helpen verwerken, wordt tijdens debriefings ook klein speelgoed en kleurmateriaal verstrekt aan de kinderen.

Wij hebben in overleg met alle leden van onze alliantie een besluit genomen, om zeker zes maanden actief te blijven op de Filipijnen met hulpverlening. Er is nog heel veel werk te verzetten, de heropbouw komt pas nu volledig op gang.

Ik wil dan ook mijn oprechte dank uitspreken aan alle mensen, die op een of andere manier hebben bijgedragen aan deze hulpverlening. Zonder deze ondersteuning aan Tearfund zouden wij niet in de mogelijkheid zijn om die duizenden mensen te helpen hun leven weer op te bouwen. Dank u wel, dank u zeer hartelijk. Uw trouw en uw vertrouwen in Tearfund stellen wij zeer op prijs. Moge de Heer, onze God u dan ook rijkelijk zegenen voor deze blijken van solidariteit en medeleven.

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund


Tearfund a Member of Integral United to Combat Poverty


Kerstmis vieren in de chaos.

Geplaatst 24 dec. 2013 07:03 door Cécil Van Maelsaeke

23 december 2013

Merry Christmas to all.

Hoewel tyfoon Haiyan vele Filipijnse gezinnen heeft achtergelaten zonder woning of middelen van bestaan, betekent dit niet dat kerstfeest niet wordt gevierd op de Filipijnen.

Als je goed kijkt terwijl je de 30 km lange kustweg aflegt tussen Dulag en Tacloban City – een gebied dat vernield werd door de tyfoon Haiyan – kun je tussen het puin en de ravage door tekenen van kerst opmerken. Geïmproviseerde kerstversiering siert de bamboestructuur van een snel opgetrokken noodhut waar een gezin in schuilt voor de regen. Aan de voorkant van een rij verwoeste huizen staat een kerstboom, kleurrijk versierd. Allerlei kerstornamenten tooien de verwoeste palmbomen en handgemaakte ‘Merry Christmas’ borden worden geplaatst langs de kant van de weg, naast stapels puin en afval. Het is gewoon ongelooflijk om hier temidden van de verwoestingen tekenen van kerst te ontdekken en mensen aan te treffen, die ondanks dat zij alles verloren, ervoor kiezen om toch kerst te vieren.

© Medair_Evelyn

Het zal echter een moeilijke kerst worden dit jaar voor veel gezinnen op de Filipijnen. Evelyn, een bruisende, positieve vrouw, die aangesproken werd door een Medair collega, vertelde hoe tijdens de voorgaande jaren, de kerk het centrum vormde van de kerstvieringen in de gemeenschap. “Vorig jaar was een gelukkig kerstfeest”, zei ze met een weemoedige glimlach. “We vierden kerstfeest in onze barangay (dorp). Er werd gedanst. We deden allerlei activiteiten en spelletjes. We zongen samen kerstliederen”.

Helaas zal er dit jaar geen kerstviering plaatsvinden in het dorp van Evelyn. Vier op de vijf huizen zijn totaal vernield. De prioriteit tijdens dit regenseizoen is om nieuwe huizen te bouwen. Veel gewassen en kokospalmen zijn vernield en veel gezinnen verliezen hierdoor hun inkomen. “We zullen nog steeds kerst vieren”, zegt Evelyn, “maar we hebben geen geld  en er zal dus geen feest zijn. De mensen zullen gewoon met de familie bij elkaar komen”. “Tijdens de voorbije kerst hebben wij de Heer gedankt voor onze goede gezondheid en goede conditie. Ook al hadden wij weinig, we waren gelukkig. Deze kerst zullen we bidden dat we zullen overleven”.

(Deze bijdrage ontvingen wij van onze collega’s van Medair, met wie Tearfund samenwerkt voor het lenigen van de nood op de Filipijnen. Laten wij de Filipijnen niet vergeten tijdens deze kerst.)

Inzicht vierde kwartaal 2013 online

Geplaatst 13 dec. 2013 06:45 door Webmaster Tearfund   [ 13 dec. 2013 06:46 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het vierde kwartaal van 2013 is
 online beschikbaar. 

Veel leesgenot!

1-10 of 148