Home‎ > ‎

eFlashes


S.O.S. Noodoproep: Focus op Zuid-Soedan

Geplaatst 2 sep. 2014 01:21 door Cécil Van Maelsaeke

Gezondheidsstaf controleert een kind op ondervoeding.

Op 9 juli vierde Zuid-Soedan zijn driejarig bestaan. Veel rust heeft dit jonge Afrikaanse land echter nog niet gekend sinds zijn onafhankelijkheid. De jarenlange gewelddadige politieke en etnische conflicten escaleerden in december 2013.

Pogingen tot vredesonderhandelingen blijven mislukken. Geschat wordt dat 4 miljoen Zuid-Soedanezen dringend nood hebben aan humanitaire bijstand, momenteel wordt 2,1 miljoen daarvan nog niet bereikt. 1,1 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land en meer dan 436.000 Zuid-Soedanese vluchtelingen zijn de grens over gestoken sinds december 2013. Door de aanhoudende gevechten en de huidige weersomstandigheden is het soms een enorme uitdaging om de hulp bij de mensen te krijgen.

Er blijkt vooral een grote nood te zijn aan voedselhulp: 3,9 miljoen mensen bevinden zich reeds in een zeer kritieke situatie wat betreft voeding.

Samen met verschillende leden van Integral*, wil Tearfund de meest kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen in Zuid-Soedan voorzien van het broodnodige voedsel.

Hoe kan u helpen?

·         Bid mee voor de meest kwetsbaren in Zuid-Soedan: ouderen, vrouwen en kinderen.

·         Geef vandaag nog.

 

IBAN:    BE41 4359 1900 0110
BIC:        KREDBEBB
Met vermelding: ‘code 77053 – Noodhulp Irak, Syrië en Zuid-Soedan’


Uw gift zal gebruikt worden voor voedselnoodhulp in Irak, Syrië (en de ruimere omgeving) en Zuid-Soedan, waar de nood het grootst is.


*Integral is een internationale alliantie van 19 christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties die samenwerken om een effectiever en efficiënter antwoord te kunnen bieden op het wereldwijde armoedeprobleem.

Foto: ©Integral/World Relief US - Gezondheidsstaf controleert een kind op ondervoeding.

N.B:Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen.

S.O.S. Noodoproep: Focus op Syrië

Geplaatst 29 aug. 2014 00:47 door Cécil Van Maelsaeke   [ 29 aug. 2014 00:48 bijgewerkt ]


Sinds de start van de burgeroorlog in Syrië in april 2011, heeft deze bloedige strijd al het leven gekost aan minstens 150.000 burgers. Meer dan 6,5 miljoen Syriërs zijn op de vlucht in Syrië zelf en minstens 3 miljoen Syriërs verblijven als geregistreerde of niet-geregistreerde vluchtelingen in Libanon, Turkije, Jordanië, Irak en Egypte.

Volgens een schatting van de Verenigde Naties, leeft ondertussen meer dan de helft van de Syrische bevolking in armoede. De aanhoudende crisis heeft namelijk zware gevolgen op de economische activiteiten en de voedselproductie in het land. De combinatie van hoge werkloosheid, een verminderd inkomen, hoge inflatie, devaluatie van de Syrische munt en een verstoorde markt, heeft een grote invloed op de toegang van de gezinnen tot voedsel en andere basisproducten. De meeste gezinnen besteden bijvoorbeeld meer dan 75% van hun inkomen aan voedsel!

Helaas is het einde van deze crisis absoluut nog niet in zicht.

Tearfund is dankbaar dat we dankzij de steun van onze donateurs en de provincie Vlaams-Brabant al heel wat kwetsbare gezinnen hebben kunnen helpen met aanvullende voedselpakketten. Maar de noden blijven enorm en we zouden graag deze voedselhulp kunnen verder zetten.

Hoe kan u helpen?

   Bid mee voor de vele Syrische vluchtelingen en voor vrede en rust in Syrië en de hele regio.

   Steun ons vandaag nog.

50 euro – voorziet een gezin van een aanvullend voedselpakket voor een maand

IBAN     BE41 4359 1900 0110
BIC         KREDBEBB
Met vermelding: ‘code 77053 – Noodhulp Irak, Syrië en Zuid-Soedan’

Uw gift zal gebruikt worden voor voedselnoodhulp in Irak, Syrië (en de ruimere omgeving) en Zuid-Soedan, waar de nood het grootst is.

Foto: © Zurijeta-Shutterstock.com

N.B:Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen.

SOS Noodoproep: Focus op Irak

Geplaatst 26 aug. 2014 04:13 door Cécil Van Maelsaeke   [ 26 aug. 2014 04:19 bijgewerkt ]


Sinds begin 2014 zijn meer dan 1,4 miljoen Irakezen op de vlucht geslagen.

Minderheidsgroepen zoals Yezidi’s, Koerden en christenen worden door de Islamitische Staat (of IS, een extreme Soennitische gewapende groep) in bepaalde delen van Irak gedwongen een keuze te maken tussen de islam, het betalen van een fikse boete, vluchten of de dood.

Vooral het gruwelijke geweld van de IS heeft de laatste paar maanden ervoor gezorgd dat ongeveer 850.000 mensen alles hebben achtergelaten en halsoverkop zijn vertrokken, op zoek naar een veiliger onderkomen. Deze mensen zijn bang, extreem kwetsbaar en hebben nood aan water, voedsel, medicijnen en spullen voor de hygiëne.

De verwachting is dat het aantal Iraakse vluchtelingen de komende maanden nog zal groeien.

Via Integral* volgt Tearfund de situatie in Irak op de voet op. Verschillende Integral-leden zijn momenteel in Irak om de eerste hulp te verlenen en om een duidelijk zicht te krijgen op de situatie.

Bid met ons mee voor vrede en stabiliteit in Irak.

 Hoe kan u helpen?

Geef vandaag nog!

·         45 euro – voorziet een gevlucht gezin een maand lang van voedsel en spullen voor de hygiëne

·         90 euro – voorziet twee gevluchte gezinnen een maand lang van voedsel en spullen voor de hygiëne

 

IBAN: BE41 4359 1900 0110

BIC: KREDBEBB

Met vermelding van: 'code 77053 – Noodhulp Irak, Syrië en Zuid-Soedan'

 

Uw gift zal gebruikt worden voor voedselnoodhulp in Irak, Syrië (en de ruimere omgeving) en Zuid-Soedan, waar de nood het grootst is.

 

*Integral is een internationale alliantie van 19 christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties die samenwerken om een effectiever en efficiënter antwoord te kunnen bieden op het wereldwijde armoedeprobleem.

 

Foto: ©Integral/Tearfund UK - Uitgeputte kinderen slapen in openlucht nadat ze alles hebben moeten achterlaten.

N.B:Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen.

Inzicht tweede kwartaal 2014 online

Geplaatst 27 jun. 2014 00:57 door Webmaster Tearfund   [ 27 jun. 2014 00:57 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het tweede kwartaal van 2014 is
 online beschikbaar. 

Veel leesgenot!

Jaarverslag 2013

Geplaatst 9 mei 2014 01:42 door Webmaster Tearfund   [ 9 mei 2014 01:43 bijgewerkt ]

Op 26 april ging de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Tearfund door. De raad van bestuur bracht uitvoerig verslag uit van de werking van het voorbije jaar. Het jaarverslag kunt u raadplegen via de rubriek 'Publicaties'.

Vacature Protestantse Solidariteit

Geplaatst 27 mrt. 2014 01:21 door Webmaster Tearfund   [ 27 mrt. 2014 01:23 bijgewerkt ]

Protestantse Solidariteit vzw zoekt een adjunct secretaris.

Klik hier voor de link naar de vacature.

Integral News - maart

Geplaatst 17 mrt. 2014 03:22 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 03:23 bijgewerkt ]

De maandelijkse 
Integral News (Engelstalig) brengt de laatste nieuwtjes van onze Integral groep. 

Via deze automatische vertaling kunt u de nieuwsbrief in het 'Nederlands' lezen.

Reisverslag naar Burkina Faso

Geplaatst 17 mrt. 2014 00:43 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 03:18 bijgewerkt ]

In ons nieuwste nummer van Inzicht van maart 2014 staat een samenvatting van het reisverslag naar Burkina Faso, ter gelegenheid van de inhuldiging van het Paam-Laafi ziekenhuis. Het volledige verslag, met ook een weergave van het bezoek aan de tandkliniek en de inhuldiging van het unieke planetarium in de Pán-Bila school, vind je hier.


Inzicht eerste kwartaal 2014 online

Geplaatst 13 mrt. 2014 02:59 door Webmaster Tearfund   [ 17 mrt. 2014 00:51 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het eerste kwartaal van 2014 is
 online beschikbaar.

In dit Inzicht nummer staat een samenvatting van het reisverslag naar Burkina Faso, ter gelegenheid van de inhuldiging van het Paam-Laafi ziekenhuis. Het volledige verslag, met ook een weergave van het bezoek aan de tandkliniek en de inhuldiging van het unieke planetarium in de Pán-Bila school, vind je hier.


Veel leesgenot!

Tearfund-zondag 2 maart 2014

Geplaatst 30 jan. 2014 23:47 door Webmaster Tearfund   [ 29 mrt. 2014 10:06 bijgewerkt door Cécil Van Maelsaeke ]

Vilvoorde, februari 2014

Geachte voorganger, gemeenteverantwoordelijke,
jeugdleider, zondagsklasverantwoordelijke,

Op zondag 2 maart gaat onze traditionele Tearfund-zondag door. Verschillende gemeenten verkiezen om op een latere zondag in maart aandacht te schenken aan het werk van Tearfund. Ook dat kan.

Tearfund blijft trouw aan haar missie om mensen te mobiliseren in de strijd tegen armoede en onrecht. Onze speciale aandacht gaat daarbij vooral naar vrouwen en kinderen in de derdewereld.
Armoede is meer dan gebrek aan geld. Het is een vicieuze cirkel, een langdurig ontberen van welzijn van individuen, gezinnen en gemeenschappen. Armoede betekent onder andere:
  • Over onvoldoende voedsel beschikken zowel naar kwantiteit als naar kwaliteit, weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs, een gebrek aan vrijheid en vertegenwoordiging;
  • Een constante angst voor de toekomst, die enkel toelaat om van dag tot dag te overleven;
  • Marginalisering, arme bevolkingsgroepen zijn vaak ‘onzichtbaar’, zonder politieke stem en machteloos om hun levensomstandigheden te verbeteren.
Het verlenen van microkredieten aan vrouwen blijkt een heel probaat middel te zijn om vrouwen samen met hun gezin uit de armoede te tillen. Wij willen op Tearfund-zondag de aandacht dan ook vestigen op het belang en de impact van microkredieten.
Wij voorzien u graag van informatie met passende leeractiviteiten voor uw zondagsklassen, jeugdgroep en volwassenwerking. Via onze website kunt u een extra powerpointpresentatie en lesbladen downloaden. U kunt meehelpen om enkele microkredieten te voorzien via Tearfund.

Compaore Helene is één van de begunstigde vrouwen. Haar job is maaltijden bereiden en deze op straat verkopen. Ze bereidt ‘Babinda’ (rijst met saus) en verkoopt dat op een klein tafeltje op straat. Voorbijgangers betalen voor een maaltijd. Met haar eerste microkrediet van 38 € kon ze grotere potten en schalen kopen, zodat ze in staat was om meer voedsel te bereiden en te verkopen. Ze heeft haar lening in zes maanden terugbetaald en kreeg een tweede lening. Deze keer kocht ze een karretje waardoor ze kon rondtrekken en meer klanten bereiken, waardoor haar inkomen opnieuw groter werd. Met al deze kleine aanpassingen is deze moeder nu in staat om haar gezin met twee kinderen beter te onderhouden.

Dit is een mooi voorbeeld hoe wij mensen uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen tillen, vindt u niet? Dank bij voorbaat voor jullie betrokkenheid bij ons werk. (Om u te helpen, hebben wij hieronder begeleidend materiaal voorzien. Download en gebruik dit vrij).Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

1-10 of 151