Home‎ > ‎

eFlashes


Music for Life 2015

Geplaatst 29 jul. 2015 07:35 door Cécil Van Maelsaeke

Music for Life 2015

De week voor Kerstmis wordt opnieuw de Warmste Week, want dan is er opnieuw Music for Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

Onze supporters kunnen opnieuw geld inzamelen voor Tearfund, die opnieuw in de keuzelijst van goede doelen van Music for Life staat.

Vanaf 31 augustus kunt u uw actie melden aan Music for Life. Bespreek nu reeds met vrienden, vereniging, club, gemeente, welke actie u zou kunnen ondernemen tijdens de warmste week, ten voordele van het humanitaire werk van Tearfund.

Hopelijk kriebelt het om weer een actie op touw te zetten. Hou Tearfund op de hoogte van uw plannen.

Alvast bedankt.
De directie

Inzicht tweede kwartaal 2015 online

Geplaatst 7 jul. 2015 00:58 door Webmaster Tearfund   [ 7 jul. 2015 00:59 bijgewerkt ]

Het Inzicht nummer van het tweede kwartaal van 2015 is 
online beschikbaar. 

Veel leesgenot!

Aarschot - Benefietconcert tvv Nepal

Geplaatst 2 jul. 2015 03:06 door Cécil Van Maelsaeke   [ 2 jul. 2015 03:08 bijgewerkt ]


Hartelijk welkom op 21 augustus 2015 
Kapel van Bergvijver,  Tieltsebaan 74,  3200 Aarschot 
Van 20.00 u tot 22.00 u 
(deuren open vanaf 19.30 u) 

Benefietconcert 
t.v.v. noodhulp aan Nepal 
van de organisatie Tearfund 

CD voorstelling 'De belofte van vrede'
van Bob Willem met gastmuzikantenPERSBERICHT

De eerste Vlaamse cd van Bob Willem

Bob Willem is een songwriter die al sinds z'n jonge jeugdjaren liedjes schrijft met filosofisch en evangelisch geïnspireerde inslag. In 2004 nam hij z'n eerste liedjes op na een leerrijk songwritersweekend in de muziekschool van Lier. Sinds 2005 speelt hij samen met verschillende muzikanten in een folk-rockbandje namelijk Rock in the sea. Deze zomer te horen en te zien op 't Linge Feest (9 augustus Kerkplein Linden/Lubbeek) en op de Vlaamse Kermis in Lommen op 15 augustus. Meer info over de band kan je vinden op

http://vi.be/rockinthesea
www.myspace.com/rockinthesea

 Ook werkt hij vaak samen met andere muzikanten die de inmiddels bekende zandkunstenaar Immanuel Boie begeleiden bij z'n prachtige zandtekeningen, die hij maakt bij verhalen rond Kerst of Pasen en soms ook bij verhalen voor kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=UrI2J0DC3lI
https://www.youtube.com/watch?v=BCO7QcaHJcY
https://www.youtube.com/watch?v=u8cVuKJO8-o

Momenteel is hij druk in de weer met de opnames van z'n eerste Vlaamse solo cd “De belofte van Vrede”. Deze zal hij in Bergvijver komen presenteren tijdens het benefietconcert t.v.v. Nepal. Omdat het geloof in Christus onlosmakelijk verbonden is met naastenliefde en hulp aan hen die in nood zijn, is het voor hem vanzelfsprekend om deze cd-voorstelling te koppelen aan ondersteuning van de noodlijdenden in Nepal.

Www.tearfund.be

Zijn bewust gekozen artiestennaam “Bob Willem” klinkt als “Bob Dylan” en dat is dus niet toevallig, als grote fan van Dylan (vooral van z'n sterke gospel albums: Slow Train Coming, Saved en Shot of Love) schreef hij verschillende nummers in dat genre. Ook muzikaal is er een sterke gelijkenis door het combineren van gitaar, zang en mondharmonica. Naast Bob Dylan, is Johnny Cash een groot voorbeeld, maar ook David Eugene Edwards (Wovenhand, de vroegere 16 Horsepower), Michael Pritzl, Randy Stonehill, Jason Gray, Bebo Norman, Rich Mullins en vele anderen.

En hoewel Bob Willem een iets minder zwaar verleden heeft dan Johnny Cash, ging hij ook reeds enkele malen in de gevangenis optreden, met de boodschap van ware redding, bevrijding en eeuwige vrede in z'n songs. Vorig jaar mocht hij met Bergvijver cultureel, enkele nummers spelen in 't voorprogramma van Elly & Rikkert, nu dus met eigen cd  in de prachtige en gezellige kapel van Bergvijver.

Toegang gratis, met tijdens het optreden een collecte voor 't werk van Tearfund in Nepal.

  

Hartelijk welkom op 21 augustus 2015

van 20.00 h tot 22.00 h

(deuren open vanaf 19.30h)

in de Kapel van Bergvijver

Tieltsebaan 74

3200 Aarschot

Benefietconcert t.v.v. noodhulp aan Nepal

 

Cd voorstelling “De belofte van vrede”

van Bob Willem met gastmuzikanten.

Vilvoorde - Benefietconcert tvv Nepal

Geplaatst 16 jun. 2015 05:20 door Cécil Van Maelsaeke   [ 2 jul. 2015 02:43 bijgewerkt ]Wil je graag een steentje bijdragen voor Nepal?

Benefietconcert met Geena lisa, Laura Tesoro en het Filadelfia Gospelkoor.

Reserveer uw tickets via http://www.gospelkerkrefreshed.be/benefiet.html

De opbrengst gaat integraal naar Tearfund ter ondersteuning van de hulpverlening in Nepal.


Nieuwe aardschok in Nepal

Geplaatst 12 mei 2015 08:11 door Cécil Van Maelsaeke

Integral/MEDK/Nepal_Verdeling hulpgoederen

Deze morgen werd Nepal opnieuw getroffen door een zware aardschok met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Ditmaal lag het epicentrum ten noordoosten van de hoofdstad Kathmandu.
Dit zorgt opnieuw voor veel slachtoffers. Uw hulp is hard nodig.

Steun de hulpverlening via ons rekeningnummer BE41 4359 1900 0110, met vermelding "Nepal".

De vele slachtoffers rekenen op uw steun, op uw solidariteit. Help hen.


Nepal: een week verder

Geplaatst 5 mei 2015 09:18 door Cécil Van Maelsaeke   [ 7 mei 2015 00:12 bijgewerkt ]


Beste vrienden, donateurs, sympathisanten,

Ik wil jullie van harte danken voor jullie gewaardeerd gebed en financiële bijdragen. Deze maken een verschil. We zijn nu iets meer dan een week verder van de verwoestende aardbeving in Nepal en regelmatig vragen mensen en kerken ons nog hoe zij kunnen helpen. In het verslag dat volgt worden enkele specifieke punten genoemd, die kunnen helpen om voor te bidden. Onderaan geven wij ook enkele foto’s weer van de hulpacties met INF, onze plaatselijke partner.

Lofprijs
Prijs onze Heer God voor de veerkracht, vindingrijkheid en competentie van het Nepalees volk. Gemeenschappen trekken samen op om hulp te bieden. Bid dat de hulporganisaties in staat zullen zijn om deze vele mensen bij te staan in hun inspanningen.
Het Patan ziekenhuis in Kathmandu beschikte over een zeer goed ingeoefend rampenplan, dat goed heeft gewerkt. Dank de Heer dat zij op een indrukwekkende manier in staat waren om reeds zoveel nood te lenigen, zonder buitenlandse hulp.
Dank ook de Heer voor de vele plaatselijke kerken, die een belangrijke rol spelen in het helpen van de getroffen gemeenschappen, zowel fysiek als emotioneel. Zij verstrekken momenteel onderdak, voedsel en water aan allen die daar nood aan hebben, gelovigen en niet-gelovigen. Dit gebeurt zowel in Kathmandu als in de omliggende zwaar getroffen dorpen.

Verdriet
Duizenden zijn getroffen door verdriet en verlies. Bid voor hen die rouwen. Bid dat de God van alle vertroosting dicht bij hen zal zijn met vrede en hoop. De aardbeving heeft op onevenredige wijze vooral vrouwen, kinderen, ouderen en zieken getroffen, omdat een groot deel van de mannen als migranten in India en andere landen werken.
Bid voor wijsheid voor onze plaatselijke partner INF. Martine Muczerniuk (bestuurslid van Tearfund in België) heeft ongeveer 23 jaar in Nepal gewerkt voor INF, in de bestrijding van lepra en tuberculose.

De gewonden
Tienduizend mensen zijn gewond geraakt. Bid voor snelle medische hulp, zodat de toestand niet verslechtert, vooral in de afgelegen dorpen, die meerdere dagen wandelen verwijderd zijn van een gezondheidspost. Bid voor het herstel op lange termijn van de vele gewonden aan ruggenmerg en gekwetsten met pletwonden. Bid dat deze mensen toegang krijgen tot medische kampen die INF organiseert in afgelegen dorpen of in hun revalidatie ziekenhuizen.

Medische teams
Bid voor wijsheid voor de medische teams van INF, als zij moeten beslissen naar welke zwaar getroffen gebieden zij moeten trekken. Bid vooral ook voor hun coördinator Eka Dev.

Afgelegen dorpen
Voor de aardbeving brak varkensgriep uit in Jajakot. Bid voor het INF team dat daar was om medische hulp te bieden. Landverschuivingen hebben 80% van de vele afgelegen dorpen vernield, onder andere Pulsang. De toegang tot deze dorpen wordt bemoeilijkt door het slechte weer, versperde wegen en het beperkt aantal helikopters.
Bid voor een verdere effectieve coördinatie tussen de plaatselijke overheden, het leger en de reddingsteams.
De staf van INF en vrijwilligers van de evangelische kerken hebben voedselpakketten samengesteld voor 500 gezinnen, met dekens en tenten. Deze werden met een vrachtwagen naar Dhading vervoerd. Bid dat deze hulp de meest behoeftigen mag bereiken.

NGO staf (Nepali en ex-pats)
Dank God voor de goede coördinatie tussen de ngo’s. Bid dat dit zo blijft ook tijdens de fase van heropbouw. Velen kampen met fysische vermoeidheid en emotionele uitputting. Bid voor hun bescherming.

Foto’s
Wij voorzien u graag van enkele foto’s, die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de toestand en de activiteiten ter plaatse.

Steun
U kunt nog steeds deel hebben aan onze hulpverlening door een financiële bijdrage op rekeningnummer van Tearfund: IBAN BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB), met vermelding ‘code 77072 – Aardbeving Nepal’Bron foto's: Integral/TEAU/INF/Tearfund

Dringende oproep na de dodelijke aardbeving in Nepal

Geplaatst 27 apr. 2015 08:47 door Cécil Van Maelsaeke   [ 27 apr. 2015 23:52 bijgewerkt ]


Beste Tearfund vrienden,

 Ik schrijf u vandaag met een dringend verzoek. Zaterdagochtend 25 april werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. Het dodental is opgelopen tot 3.617 en meer dan 6.500 gewonden.  Miljoenen blijven achter met niets meer. Wilt u met ons reageren?

 De aardbeving vernielde huizen, wegen en openbare voorzieningen. Telecommunicatiesystemen zijn uitgevallen en het is nog moeilijk om de precieze omvang van de schade te kennen.

 Partners van Tearfund zijn reeds volop in de weer om noodhulp te bieden. Via onze alliantie Integral kunnen wij hen helpen om noodrantsoenen, tijdelijk onderkomen en hygiënekits te verdelen aan de zwaarst getroffenen. Wilt u ons daarbij helpen?

 Hoewel we moeilijk rampen als deze kunnen bevatten, weten we dat God in controle is. We weten ook dat door het delen van voedsel, onderdak, zorg en liefde met mensen die de ramp doorstonden, we in staat zijn om Gods liefde te laten schijnen, zelfs in tijden van diepe duisternis.

 Ik wil u graag oproepen om mee te bidden voor de bevolking van Nepal, die deze tragedie moet verduren. Bid voor onze staf en voor onze partners op het terrein, die zich inzetten om een antwoord te bieden op deze ramp. Geef ook vrijmoedig om onze broeders en zusters in nood te helpen.

 

Verleen uw steun op Tearfund rekening, met vermelding

‘77072 - Aardbeving Nepal’
IBAN: BE41 4359 1900 0110
BIC: KREDBEBB

 

Uw gebed en uw financiële steun zullen een verschil maken. Geef a.u.b. vandaag!

 (U kunt ons ook helpen door dit bericht te versturen naar uw vriendenkring en familie)

 

 Uw partner in deze bediening,


Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund


Aardbeving Nepal

Geplaatst 25 apr. 2015 08:29 door Cécil Van Maelsaeke

Bron: foto: Micah Network Prayer Message 25/04/2015


Nepal werd deze morgen, zaterdag 25 april, getroffen door een hevige aardbeving. De beving had een kracht van 7.8 op de schaal van Richter en was te voelen tot in de buurlanden. Er volgden lawines en rotsen kwamen naar beneden gevallen in het Himalaya gebergte. De verslagen die binnen komen maken gewag van een stijgend aantal doden en velen hebben huis en bezittingen verloren.

Laten wij bidden voor allen die getroffen werden en voor allen die zullen helpen.

- Bid dat de regen de hulpacties niet zal hinderen en dat er veilig onderkomen zal gevonden worden voor allen die hun woning hebben verloren.

- Bid dat de hulpacties van de overheid snel en doeltreffend op gang zullen komen.

- Bid dat de hulpgoederen de mensen in nood zullen bereiken.

- Bid voor onze partners in Nepal, dat zij de aanwezigheid van God mogen ervaren in hun pogingen op de slachtoffers te helpen. Wij weten dat ook zij getroffen werden en vast hevig geschrokken zijn. Bid voor hen, dat God ieder van hen de kracht zal geven om te herstellen en om tot zegen te zijn van de mensen rondom hen.

“Heer in uw genade, bidden wij: ‘schenk hulp aan Nepal en zijn bevolking’”

(Noodoproep ontvangen via Micah Network en de internationale alliantie Integral. Tearfund volgt de situatie van nabij op en zal proberen te helpen)


Tearfund a member of Integral


Inzicht eerste kwartaal 2015 online

Geplaatst 23 mrt. 2015 10:08 door Webmaster Tearfund

Het Inzicht nummer van het eerste kwartaal van 2015 is online beschikbaar. 

Veel leesgenot!

Tearfund zondag op 1 maart

Geplaatst 3 feb. 2015 10:02 door Webmaster Tearfund   [ 3 feb. 2015 10:06 bijgewerkt ]

Vilvoorde, februari 2015

Geachte voorganger, gemeenteverantwoordelijke,
jeugdleider, zondagsklasverantwoordelijke,

Op zondag 1 maart gaat onze traditionele Tearfund-zondag door. Verschillende gemeenten verkiezen om op een latere zondag in maart aandacht te schenken aan het werk van Tearfund. Ook dat kan.

Tearfund blijft trouw aan haar missie om mensen te mobiliseren in de strijd tegen armoede en onrecht. Onze speciale aandacht gaat daarbij vooral naar vrouwen en kinderen/jongeren in de derdewereld. Armoede is meer dan gebrek aan geld. Het is een vicieuze cirkel, een langdurig ontberen van welzijn van individuen, gezinnen en gemeenschappen. Armoede betekent onder andere:

  • Marginalisering, een gebrek aan vrijheid en vertegenwoordiging: arme bevolkingsgroepen zijn vaak ‘onzichtbaar’, zonder politieke stem en machteloos om hun levensomstandigheden te verbeteren.
  • Over onvoldoende voedsel beschikken zowel naar kwantiteit als naar kwaliteit. Hierdoor heerst er een voortdurende angst voor de toekomst die enkel toelaat om van dag tot dag te overleven.
  • Weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg en onderwijs.
Dit laatste is heel belangrijk voor jongeren. Daarom willen we op Tearfund-zondag de aandacht vestigen op het werk van Kevin en Els Buch-Defauw en hun werk onder jongeren in Ethiopië.

Onderaan deze pagina voorzien wij u graag van bijkomende informatie om nader kennis te maken. De informatie kan bijvoorbeeld voorgelezen worden in de gemeente, waarna  enkele broeders en zusters voor Kevin en Els kunnen bidden. U kunt hier ook een PowerPoint presentatie downloaden om te vertonen in de gemeenten en/of zondagsklassen.

Vanaf half april tot half augustus zullen Kevin en Els in ons land zijn, en willen ook graag hun bediening komen voorstellen. Hun inzet betekent hoop voor de toekomst voor de jeugd die zij willen bereiken.
Dank bij voorbaat voor jullie betrokkenheid bij ons werk.

Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

1-10 of 167