Projectwerking‎ > ‎

In detail

In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken van de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit. Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen. De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. We stellen graag enkele projecten aan u voor. 


Hulp aan vluchtelingen in Soedan

 Lokale partner:Tearfund UK
 Land:Soedan
 Regio:West-Darfoer, Wadi Salih
 Project code:77dar
 Bedrag 2010:€ 7.000,00
 Sector:Water en sanitatie
 Doelgroep:Vluchtelingen
 Doelstelling:De kwetsbaarheid van 145.000 mensen verminderen door een verhoogde toegang tot veilig water en sanitatie, verbeterde gezondheid en hygiëne, een betere voedselveiligheid en sterkere instituties.
 Activiteiten:Water en sanitatie (het onderdeel van het project ondersteund door Tearfund België).
  


Financiële kinderadoptie in Brazilië

 Lokale partner:BEM Estar do Menor
 Land:Brazilië
 Regio:Sabinópolis, Materlandia, Euxenita, Rio Vermelho en Carmesia
 Project code:72bem
 Bedrag 2010:€ 77.425,42
 Sector:Basisonderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening
 Doelgroep:Kinderen uit de armste bevolkingsgroepen en sloppenwijken van bovengenoemde steden.
 Doelstelling:De kinderen, dankzij de zorg die ze ontvangen, een normale ontwikkeling geven met toekomstperspectief, waardoor ze uit de vicieuze cirkel van armoede komen. Ook het gezin wordt betrokken via capacity building door sociaal werkers.
 Activiteiten:Opvang van de kinderen in semi-internaten waar ze voedsel krijgen, kleding, onderwijs (formeel en beroepsonderwijs) en gezondheidszorgen. De band met het gezin blijft behouden doordat de kinderen iedere dag naar huis gaan.
 Resultaten:Gemiddeld aantal ondersteunde kinderen in 2009: 281Tuinbouwproject in Brazilië

 Lokale partner:BEM Estar do Menor
 Land:Brazilië
 Regio:Sabinópolis
 Project code:71bem
 Bedrag 2010:€ 12.000,00
 Sector:Voedselzekerheid
 Doelgroep:Gezinnen uit de armste bevolkingsgroepen
 Doelstelling:De algemene doelstelling van BEM is het ondersteunen van gezinnen,  zwangere vrouwen, wezen, weduwen en bejaarden door middel van honger- en armoedebestrijding, integratie van de doelgroep op de arbeidsmarkt, aanmoedigen van cultuur en beroepsvorming en sport binnen de mogelijkheden van de begeleiders.
 Activiteiten:Om de gezinnen te voorzien van verse groenten (iets wat ze voorheen niet kenden en niet lustten) hebben ze een stukje tuin ter beschikking gekregen waar ze hun eigen groenten op kunnen verbouwen. Ze kunnen er zowel zelf van eten als een deel van verkopen voor inkomsten.Gezondheidspost in de slums van Kenia

 Lokale partner:Redeemed Gospel Church
 Land:Kenia
 Regio:Korogocho, sloppenwijk in Nairobi
 Project code:71rgc
 Bedrag 2010:€ 5.300,00
 Sector:Gezondheidszorg
 Doelgroep:De zeer arme gemeenschap in de sloppenwijk Korogocho, Nairobi.
 Doelstelling:De gezondheidstoestand van de arme gemeenschap in Korogocho verbeteren door het aanbieden van betaalbare gezondheidsdiensten.
 Activiteiten:De gemeenschap in de sloppenwijk Korogocho kwaliteitsgeneeskunde aanbieden en medicatie voorzien.Project TECHAS in Burkina Faso

 Lokale partner:Progetto Africa
 Land:Burkina Faso
 Regio:Ouagadougou
 Project code:73tec
 Bedrag 2010:€ 43.142,15
 Sector:Basisonderwijs (Pãn Bila school), gemeenschapsontwikkeling, microkredieten, voedselvoorziening, psycho-sociale begeleiding
 Doelgroep:Straatkinderen.
 Doelstelling:Straatkinderen reïntegreren in het gezin en de gemeenschap.
 Activiteiten:Opvang en begeleiding van straatkinderen (meisjes), alfabetisering, beroepsopleiding, socialiseren (Pan Bila school). De oudere kinderen kunnen plaatsen kiezen met een leercontract. Alfabetisering onder delinquenten in de jeugdgevangenis MACO. Familiehulp (CAP). Microkredieten voor vrouwen (MCFA).Comments