Projectwerking‎ > ‎

In detail

Door werking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken van de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit. Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen. De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. We stellen graag enkele projecten aan u voor.
In het jaarverslag 2013 vindt u een overzicht van alle ondersteunde projecten in 2013.


Voedselhulp in Syrië

Lokale partner: World Renew (lid van Integral), in samenwerking met hun lokale partner Lebanese Society for Education and Social Development (LSESD)

Land: Syrië

Regio: De steden Wadi Nassara, Mashata el Helo, Tartous en Latakia

Project code: 77WRNASY-021

Bedrag: 20 600 euro

Sector: Voedselzekerheid

Doelgroep: 454 gezinnen (2.725 personen)

Doelstelling: Het aanvullen van de voeding van 545 vluchtelingengezinnen om verdere gezondsheidsachteruitgang door voedseltekort te vermijden

Activiteiten: Het selecteren van de gezinnen via huisbezoeken, aankopen van voedsel, verdelen van de aanvullende voedselpakketen

Resultaten:

 • De voedselpakketen bestaan uit o.a.: 1 kg witte bonen, 1 kg bloem, 1 kg linzen, 2 flessen olijfolie, 1 kg vermicelli, 4 blikken tomatenpasta,... Deze pakketten werden uitgedeeld aan kwetsbare vluchtelingengezinnen in Syrië als aanvuling van hun voedsel.

 • In totaal kregen 145 gezinnen in Mashta el Helu, 100 gezinnen in Wadi Nasara, 50 gezinnen in Safita/ Yazdiya, 100 gezinnen in Tartous en 150 gezinnen in Latakia een aanvullend voedselpakket voor 4 maanden.

 • Er werden 10 vrijwilligers, waarvan 5 vrouwen opgeleid om het project mee in goede banen te leiden (huisbezoeken afleggen, verdelen van voedselpakketen, registratie van begunstigden,...)

 • De grootste moeilijkheden waren de onveiligheid (moeilijk om voedselpakketen te leveren, huisbezoeken af te leggen, ...), de veranderende wisselkoers en het omzetten van dollars naar Syrische pond.


Bevorderen van een duurzame aanpak van voedselzekerheid en verminderen van de kwetsbaarheid van afgelegen en door conflicten getroffen gemeenschappen in Zuid-Kivu, D.R. Congo

Lokale partner: TEARFUND UK

Land: DR Congo

Regio: Zuid Kivu, Fizi Territory, Kimbi-Lulenge Gezondheiszone

Project code: 43TFUKCD-031

Bedrag: Tearfund ontvangt voor dit project in totaal 957 826,00 euro aan subsidies van de Belgische Overheid.

Sector: Voedselzekerheid

Doelgroep: 4 460 kwetsbare gezinnen (26 760 personen)

Doelstelling: Het verbeteren van de voedselzekerheid en het vergroten van de veerkracht van kwestbare gezinnen voor rampen in het conflictgebied in Zuid-Kivu

Activiteiten: Het verdelen van zaden en landbouwgereedschappen; het geven van trainingen over betere landbouwtechnieken, graanmolens bouwen; het vomgen van de gemeenschap over rampen management

Resultaten:

Resultaat 1: Begunstigden hebben een grotere en gediversifieerde landbouwproductie

 • 600 begunstigden, voornamelijk vrouwen met kleine kinderen, kregen zaden van verschillende soorten groenten (uien, aubergine, kool en amarant).

 • 2 000 gezinnen kregen zaden van maïs, bonen, rijst en aardnoten, landbouwgereedschap en training over het planten en onderhouden van deze gewassen

 • Er werden demonstratietuinen & -velden aangelegd

 • World Food day werd gevierd met de begunstigden

 • Er werd een graanbank opgericht, die door de dorpsgemeenschappen beheerd zal worden. Hierin worden zaden, graan en de oogst opgeslagen

Resultaat 2: Agrarische herstel door veeteelt, het kweken van vis en andere inkomstengenererende landbouwactiviteiten

 • Visserijen werden bezocht en aangemoedigd om het 4-corner model toe te passen voor een grotere productie

 • In totaal kregen reeds 89 begunstigden een geit en een kip. Alle begunstigden kregen training in het fokken en het verzorgen van de dieren en in het controleren op ziektes

 • De aanbestedingen voor de molens werden opgevraagd. In totaal komen er 8 molens: 5 graamolens en 3 rijstmolens

Resultaat 3: De gemeenschappen zijn voorbereid op eventuele rampen en weten hoe ze er op moeten reageren

 • Het oprichten van rampenmanagementcomités in 8 dorpen. Eén keer per maand komen de comités samen voor het bespreken van de noden en voor training over bv. bodemgebruik, het gebruik van verschillende gewassen...

 • Training van de rampenmangamentcomités, o.a. door brainstorming over de samenhang tussen ontbossing en lokale overstromingen.


FINANCIELE KINDERADOPTIE


Financiële Kinderadoptie Oeganda

Lokale partner: CREED AFRICA

Land: Oeganda

Regio: Orisai, in Kumi

Project code: 72CAUGUG-002

Bedrag: 25 519,02 euro (waarvan 1 200,00 euro voor de salariskosten van de coördinator van het financiële adoptieprogramma)

Sector: Basisonderwijs, gezondheidszorg, psycho-sociale begeleiding, voedselvoorziening

Doelgroep: Kinderen uit Orisai, een plaatsje in het zeer arme district Kumi

Doelstelling: De kinderen een toekomstperspectief bieden door gedegen onderwijs, gezondheidszorg en sociale begeleiding

Activiteiten: Tussenkomst in schoolkosten, het voorzien van een maaltijd op school, het geven van de nodige medische en preventieve zorgen, hulp bij het verwerken van naoorlogse trauma’s en het verlies van geliefden (aids).

Resultaten: Gemiddeld aantal ondersteunde kinderen in 2013: 114


PROJECTEN MET AANDACHT VOOR VROUWEN & KINDEREN


Opvang van straatkinderen in Ouagadougou en voorkomen dat kinderen uit extreem kwetsbare gezinnen op straat terecht komen

Lokale partner: PAN BILA/PROGETTO AFRICA

Land: Burkina Faso

Regio: Ouagadougou

Project code: 73PBBFBF-016

Bedrag: 47 034,37 euro (incl. 2 000,00 euro via Ayude)

Sector: Basisonderwijs, gemeenschapsontwikkeling, microkredieten, voedselvoorziening, psycho-sociale begeleiding

Doelgroep: Straatkinderen en extreem kwetsbare gezinnen

Doelstelling: Het verminderen van marginalisatie en jeugddelinquentie in en rond Ouagadougou, door het verbeteren van de levensomstandigheden van extreem arme en kwetsbare families

Activiteiten: Opvang en begeleiding van straatkinderen en hun baby’s; microkredieten voor vrouwen; het organiseren van informaticacursussen; voorzien van onderwijs via de Pãn-Bila school


Resultaten:

 • Opvangcentrum voor straatkinderen:

  • In 2013 werden er in totaal 28 meisjes opgevangen. Zij kregen de nodige begeleiding, alfabetisatie, konden een beroepsopleiding volgen, etc. Enkele meisjes (6) hadden een baby en sommigen waren zwanger. In totaal zijn er in 2013 6 baby’s geboren.

  • 15 meisjes zijn kunnen terugkeren naar hun familie.

  • In totaal waren er 6 bevallingen, 8 hospitalisaties en 79 medische opvolgingen.

 • Microkredieten:

  • Er werden in totaal 82 microkredieten gegeven aan CAPfamilies en 305 aan ondernemende vrouwen, 25 vrouwen ontvingen een gasoventje op krediet.

  • Er werden 559 opvolgbezoeken afgelegd.

 • Informaticaklassen:

  • 69 jongeren uit de buurt hebben initiatie informaticalessen gekregen, waardoor ze meer kans hebben op werk.

  • 255 leerlingen uit secundaire scholen uit de buurt hebben initiatie informaticalessen gekregen.

 • Pãn-Bila school:

  • De school telt 322 leerlingen, waarvan 232 meisjes (72%) en 90 jongens.

  • Het slaagpercentage na het eerste trimester is 76.87%

  • In de kleuterklas zijn 42 kleuters ingeschreven (38 meisjes en 4 jongens).


Peru, geneesmiddelenstok

Lokale partner: ASOCIACIÓN VIDAS

Land: Peru

Regio: Ayacucho Department, Huamanga Province, Quinua District

Project code: 71AVPEPE-011

Bedrag: 5 000,00 euro

Sector: Gezondheidszorg

Doelgroep: De Quechua-gemeenschap en andere kleine etnische groepen in en rond Ayacucho

Doelstelling: De basisgezondheidszorg toegankelijk maken voor de achtergestelde Quechua-gemeenschap

Activiteiten: De verdere uitbouw van een gezondheidscentrum

Resultaten:

Gegevens van augustus 2013 tot december 2013:

 • Aantal behandelde patiënten in gezondheidscentrum Clinic I “Salud Vidas” in San Melchor: 359 intramural, 220 extramural. In totaal werden er 579 patiënten behandeld.

 • Aantal behandelde patiënten in gezondheidscentrum Clinic II “Salud Comunitaria Vidas” in Quinua: 768 intramural, 325 extramural (incl. 3 gezondheidscampagnes). In totaal werden er 1 093 patiënten verzorgd.


Veilig drinkwater voor de inwoners van Mahatsara

Lokale partner: SIM MADAGASCAR

Land: Madagaskar

Regio: Mahatsara

Project code: 47SIMGMG-029

Bedrag: Tearfund ontvangt voor dit project in totaal 29 500,00 euro aan subsidies van het Fonds Elisabeth en Amélie, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast voorziet Tearfund een eigen bijdrage van 6 500,00 euro.

Sector: Water

Doelgroep: De bewoners van 6 dorpen van Mahatsara

Doelstelling: De steeds groeiende bevolking van Mandritsara voorzien van zuiver drinkwater, met als einddoel een betere algemene gezondheid en welzijn

Activiteiten: Het maken van waterpompen, het in de grond slaan van de buizen waarop de waterpompen worden bevestigd, het sensibiliseren van de bevolking rond het hygiënisch omgaan met water en het onderhoud van de pompen.

Resultaten:

 • Er waren reeds 30 waterpompen geïnstalleerd op het einde van januari 2014.

 • Sinds de nieuwe waterpompen is het aantal ziektegevallen gedaald.

 • Per contract van 10 waterpompen krijgt een jongere de kans om via een leercontract te leren hoe de waterpompen worden gemaakt en hoe ze te onderhouden.