Naar aanleiding van het schandaal rond Samusocial in Brussel en op verzoek van de heer Alexander De Croo, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft Tearfund beslist om in het kader van transparantie, een verklaring op te stellen in verband met vergoedingen, zitpenningen en andere kostenregelingen.

Aan alle belanghebbenden,

VERKLARING OP EER

Als algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder van onze vereniging Tearfund vzw, verklaar ik op eer dat onze vereniging geen zitpenningen, noch andere beloningen betaalt aan de leden van onze raad van bestuur of aan de leden van onze algemene ledenvergadering of aan onze vrijwilligers, voor verrichte werkzaamheden.

Tearfund betaalt enkel kostenvergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten in het kader van onze activiteiten, na overleg en voorleggen van een geldig betalingsbewijs/verantwoordingsstuk.

Elk lid en vrijwilliger erkent de betreffende regeling en restricties van het kostenvergoedingssysteem te kennen en toe te passen.

Namens Tearfund,

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund