Vrijdag 30 juni 2017 – Om 9:30 u zijn acht renners vertrokken voor de PaxX Tearfund Cycling Challenge. De fietstocht van drie dagen, om van De Panne naar Aarlen te rijden, wordt georganiseerd door PaxX Global Cycling. De renners laten zich sponsoren en willen hiermee aandacht en ondersteuning vragen voor een duurzaam waterproject van de humanitaire hulp-en ontwikkelingsorganisatie Tearfund. De wielerploeg draagt fier de naam van de organisatie op hun wielerkledij en zijn hiermee ware ambassadeurs voor Tearfund.

Met de opbrengst van hun inspannende tocht willen zij graag bijdragen aan een waterproject in Madagaskar. 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een van de grote problemen, die de laatste jaren is toegenomen, is de toegang tot zuiver drinkwater.
In Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagaskar werd in 2013 een project voor zuiver water voor de dorpelingen opgestart door zendeling/ontwikkelingswerkers van Tearfund. Vanaf 2016 zetten lokale mensen het werk verder. Ondertussen zijn er in totaal zowat 140 eenvoudige, maar duurzame handpompen geplaatst.

Meestal beschikken de dorpen slechts over één vervuilde waterput, of halen de dorpelingen water uit de rivier. De mensen gebruiken het water om hun rijst te koken en om van te drinken, maar de rivier wordt eveneens gebruikt als toilet, als wasplaats, dieren komen er ook drinken en kinderen spelen er ook. Het water is sterk vervuild, met als gevolg veel zieken en sterfgevallen, vooral bij kleine kinderen.

Het project gaf ook werk aan zeven jonge mannen uit verschillende dorpen. Zij werden on-the-job opgeleid. Zij leerden naast het werken met beton, timmeren en installeren van waterpompen. Dit maakt hen weerbaarder en sterker op de arbeidsmarkt.

De waterpompen worden plaatselijk vervaardigd. De installatie gebeurt volledig manueel door lokale mensen. Per groep van ongeveer 10 gezinnen (ongeveer 70 personen) wordt één pomp geplaatst en een persoon wordt pompverantwoordelijke. Na het plaatsen van de pomp wordt een betonnen vloerplaat gegoten van 2m² met een afvoerkanaal en er wordt een houten schutting met een poortje voorzien. Vanaf dan kunnen de mensen genieten van lekker, proper, fris water! Geen overbodige luxe, maar levensnoodzakelijk.
We vernamen reeds van een dokter, dat deze pompen ervoor zorgen dat kinderen minder ziek worden en/of sterven in die dorpen.
Nu liggen er reeds 60 aanvragen voor pompen en onze moedige renners hopen ten minste 3.000 EUR op te halen, goed voor 10 waterpompen.

Bent u aangesproken? U kunt onze renners nog sponsoren, door een storting op rekening van Tearfund, IBAN BE41 4359 1900 0110, met de vermelding: ‘Fietstocht voor waterpompen’.

(Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen. Een attest wordt automatisch toegestuurd na het verstrijken van het boekjaar.)