Omdat de media zoveel aandacht geven aan de watersnood in Houston, Texas, wordt de grotere overstromingsramp in Zuidoost Azië helaas veel te weinig genoemd.

CSS, onze lokale partner in Bangladesh, meldt ons dat bijna de helft van het land getroffen is. Het gaat om ruim 6,7 miljoen mensen, waarvan velen huis en goed verloren hebben. Ook heel wat oogsten en andere inkomensbronnen zijn tenietgedaan. Er zijn al 121 doden te betreuren en een aantal vermisten.

De kinderen uit ons adoptieprogramma zijn allemaal in veiligheid, maar het merendeel van hun gezinnen zijn door de ramp in meer of mindere mate getroffen (de adoptieouders worden deze week per brief geïnformeerd).

Voedsel, medicijnen en veilig drinkwater zijn de eerste dringende noden.

Wilt u ons helpen door een gift over te maken, dan kunnen wij CSS bijstaan in de noodhulp.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer van Tearfund BE41 4359 1900 0110, met de vermelding: overstromingen Bangladesh, code 77022