Ik richt mij tot u met een dringend verzoek.

In de afgelopen maanden hebben wij verschillende malen via onze tijdschriften Inzicht en In Actie geschreven over ons nieuw hulpprogramma in Burundi. Na een geslaagd pilootproject om de kindersterfte te bestrijden in de centrale provincie Gitega, hebben wij een akkoord kunnen ondertekenen met onze Belgische federale overheid, om dit project nu uit te breiden tot zes gezondheidsdistricten. Onze minister van ontwikkelingssamenwerking, Minister Alexander De Croo is gestart met 80% van het programma te subsidiëren, maar wij moeten zelf de overige 20% voorzien.

Hier spant het schoentje. Niettegenstaande reeds hulp toegezegd is door enkele organisaties, kerken en trouwe donateurs, komen wij nog ongeveer 20.000 euro tekort om onze verplichting voor dit project voor dit jaar na te komen en het jaareinde nadert met rasse schreden. Voor de komende vier jaar hebben wij telkens nog 23.000 euro nodig.

Zou u ons kunnen helpen? Uiteindelijk gaat het om het redden van kinderlevens, die nu vaak de leeftijd van vijf jaar niet bereiken door malaria, pneumonie, diarree gebonden ziektes en ondervoeding.
Uw hulp garandeert de verderzetting van onze activiteiten in het bestrijden van deze ziektes en het redden van duizenden kinderlevens. Het zal maar mijn kind zijn!

Mag ik misschien zo vrij zijn om u te vragen om een maandelijkse ondersteuning? Zodat wij de duurzaamheid van dit vijfjarenprogramma kunnen verzekeren. 10€, 15€, 35€ of 50€ (of welk bedrag u wil overwegen) om te helpen?

U kunt vandaag de stap zetten.

Een laatste ding: laat mij u vertellen, opnieuw en steeds opnieuw, hoe dankbaar ik ben voor alles wat u doet voor ons werk onder de meest kwetsbaren.

Met hartelijke groeten,

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund

P.S. U kunt uw steun overmaken op rekening BE41 4359 1900 0110 van Tearfund
(BIC KREDBEBB), met de vermelding ‘Code 71002-Burundi’.
(Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u automatisch een fiscaal attest na het verstrijken van het boekjaar)

Voor meer informatie over dit project in Burundi: Klik HIER