Geachte lezer,

Tearfund wenst u het allerbeste voor 2018.

Half november hebben wij  een noodoproep gedaan voor ons hulpverleningsprogramma in Burundi. Er was een tekort aan eigen middelen (EUR 30.000) om onze bijdrage aan het programma te verzekeren. Die oproep werd herhaald in ons tijdschrift Inzicht van december. De reacties op die oproep waren overweldigend.

190 personen en instanties reageerden op de oproep en samen resulteerde dit in 38.703 EUR aan giften. Verschillende donateurs lieten intussen weten dat zij voortaan elke maand een bijdrage willen storten voor ons vijfjarenprogramma in Burundi.

Ik kan u verzekeren dat ik en mijn trouwe medewerkers heel dankbaar zijn voor deze hartverwarmende blijk van solidariteit met ons werk onder de minderbedeelden en kwetsbaren in het Zuiden. Dankzij die steun kan ons programma in Burundi veilig gesteld worden en kunnen wij samen duizenden kinderlevens redden in de komende jaren, door de uitbouw van een duurzame toegang tot essentiële gezondheidszorgen en geneesmiddelen voor de kinderen onder de vijf jaar in Burundi.

Onze medewerkers op het terrein werden op de hoogte gebracht van de gedane inspanningen om met hen dit gezondheidsprogramma uit te voeren. Hun dankbaarheid is groot en ook namens hen: “Dank u wel.”

2018 zal ongetwijfeld opnieuw enkele uitdagingen op ons pad brengen. Met wijsheid en leiding van onze Heer en God zullen wij ons inzetten om hierop gepast te antwoorden. Wij hopen daarbij opnieuw op de hulp van al onze vrienden te mogen rekenen om onze projecten ook dit jaar mogelijk te maken.

Uw steun voor ons gezondheidsprogramma in Burundi voor 2018 kunt u nog steeds storten op ons rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 (BIC code KREDBEBB), met de vermelding: ”code 71002-Burundi”

Met hartelijke groeten,

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund