Mooie schoolresultaten – Dank aan al onze adoptieouders

De laatstejaarskinderen van Grace Junior School – de lagere school van onze lokale partner Creed Africa in het arme plattelandsdorp Orisai (Oeganda) – hebben goed gepresteerd op de nationale eindexamens van de lagere school. Een jongen, George, is zelfs de beste van het Ngora district. Deze resultaten zijn buitengewoon voor arme kinderen uit een plattelandsschool. Grace Junior School wordt daardoor populair bij de bevolking en trekt meer en meer leerlingen aan.

Creed bedankt Tearfund en de donateurs die via financiële kinderadoptie hiertoe hebben bijgedragen. Het project heeft een gunstige leeromgeving kunnen creëren door de kinderen intern te laten verblijven en kwaliteitsvol onderwijs en naschoolse begeleiding te geven. Zo’n tien jaar geleden had niemand nog gehoord van Orisai, het was een uiterst arm en vergeten dorp. Vandaag staat het dorp zelfs in de nationale kranten en werd in een daarvan ook de naam van George genoemd als beste student in het Ngora District.

Wilt u ook meehelpen, neem een kijkje op www.tearfund.be/oeganda/ voor meer informatie over dit project.