Tearfund stelt vast dat onze sector in de voorbije dagen in een slecht daglicht geplaatst werd door de onthullingen van seksueel wangedrag door humanitair personeel in Haïti en elders in de wereld.

Tearfund veroordeelt heel sterk dit gedrag en betuigt haar medeleven met de slachtoffers van dit misbruik.
Binnen onze sector hebben wij de hoogste ethische code en normen te hanteren ten aanzien van een kwetsbare bevolking die wij dienen. We verwachten dan ook gepaste maatregelen tegen elke vorm van wangedrag.

Tearfund wil echter benadrukken dat tegenover dit ernstig vergrijp duizenden andere overzeese ontwikkelingswerkers zich wel professioneel en onbaatzuchtig inzetten in de strijd tegen de armoede en het onrecht. Dit blijft een belangrijke missie.

Met vriendelijke groeten,

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund

Klik HIER om de gedragscode te lezen.