Persbericht Tearfund

22 maart 2018

Tearfund brengt levensreddend zuiver water naar het door oorlog verscheurde Congo, terwijl de VN oproept tot internationale financiering.
De VN verklaart dat de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) nog verslechtert en onder gefinancierd blijft.
46% van de bevolking heeft geen toegang tot zuiver water.

De internationale christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tearfund in de U.K en haar zusterorganisatie Tearfund in België hebben 40.000 mensen beschermd van wateroverdraagbare ziektes in DRC. Het land lijdt onder de ernstigste crisis van mensen die op de vlucht zijn in de wereld. Naast de acute voedselbehoeften bevindt de DRC zich momenteel in de greep van de meest dodelijke cholera-uitbraak van de laatste 25 jaar. De VN roept op tot dringende financiering terwijl de situatie nog verslechtert.

13 miljoen mensen in de Democratische Republiek Congo hebben dringend behoefte aan onmiddellijke humanitaire hulp en dat terwijl het geweld escaleert in het hele land. Bovenop dit verontrustende beeld, heeft 46% van de bevolking geen toegang tot zuiver water en zijn meer dan 45.000 mensen geïnfecteerd met cholera, waarbij bijna 1.000 mensen sterven aan de ziekte.

Tearfund werkt sinds 1986 in de DRC en helpt momenteel 560.000 mensen, door het voorzien van zuiver water in afgelegen gebieden via het boren naar water en het opleiden van gemeenschappen over hygiëne en sanitatie, om zo de verspreiding van dodelijke ziekten te voorkomen. De organisatie heeft ook training in landbouwvaardigheden aangeboden om gemeenschappen te helpen hun eigen voedsel te verbouwen en veerkrachtiger te worden.

Sir Mark Lowcock, ondersecretaris-generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulp, zei: “Er is wanhoop, maar er is ook hoop. De bevolking van de Democratische Republiek Congo is veerkrachtig en vindingrijk […] Onderfinanciering is de grootste belemmering voor de humanitaire respons in de DRC. Dit jaar hebben wij 1,7 miljard US$ nodig, bijna vier keer wat we vorig jaar hebben vrijgemaakt […] Ik vraag de leden van de Raad vandaag om ervoor te zorgen dat de humanitaire situatie in de DRC op de agenda van uw regeringen komt te staan.”

Zuid-Kivu is een van de regio’s waar Tearfund actief is, een epicentrum van de crisis. Het leven in Zuid-Kivu is moeilijk. Milities vechten voor controle over land, macht en middelen. Lokale gemeenschappen leven onder constante dreiging van geweld. Massale verplaatsingen en onvoldoende infrastructuur maken Kalehe, een gebied in Zuid-Kivu, ontzettend kwetsbaar voor watergebonden ziektes.

De lokale bevolking is gedwongen water te halen uit vuile, onbeschermde bronnen en uit statistieken van een Tearfund-enquête bleek dat 74% van de huishoudens geen toegang heeft tot hygiënische latrines, waardoor ziekte zich snel verspreidt.

Met financiering van de Belgische federale regering, Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), hebben Tearfund in de UK en Tearfund in België zuiver water verstrekt aan bijna 40.000 mensen in Kalehe en dit door het gebruik van zwaartekracht-gevoede watersystemen en boorgaten.

Als resultaat van de interventie van Tearfund, heeft de gemeenschap latrines kunnen herstellen en bouwen bij meer dan 5.000 woningen. Door middel van lokale opleidingen groeide de bewustmaking voor hygiëne en voor seksueel en gender gerelateerd geweld in de gemeenschap. De vorming van watergebruikerscommissies is een cruciaal onderdeel geworden van het programma en de organisatie heeft dan ook lokale mensen in elke gemeenschap opgeleid om het nieuwe watersysteem te bedienen en te onderhouden.

Sifa Zawadi, 37 jaar oud en moeder van vijf kinderen, woont in Kalehe aan de rand van het Kivu-meer. De gemeenschap waar zij woont, werd hard getroffen door diarree, cholera en bacteriële infecties. Haar buren hebben de meeste van hun middelen besteed aan het betalen van zware ziekenhuisrekeningen, het gevolg van het gebrek aan zuiver water uit het nabijgelegen meer.

Tearfund installeerde kranen met zuiver water in het dorp en promootte goede hygiënepraktijken, waaronder handen wassen, om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Sifa getuigt: “Water heeft elk onderdeel van ons leven beïnvloed. Honderden mensen waren elke dag ziek, de meesten van hen door verontreinigd water. Kinderen die water haalden in het meer, konden verdrinken omdat dit gevaarlijk was. Niemand durft er nu zijn kleren in wassen, we gebruiken water uit de kranen die Tearfund installeerde. Nu herleven mensen! We danken God. Tearfund leerde ons over een goede hygiëne en het aantal malaria gevallen is gedaald, omdat mensen hun woonomgeving schoonmaken. Zelfs mijn drie jaar oude kind zegt me om hem geen eten te geven voordat hij zijn handen heeft gewassen. Hij wil geen diarree krijgen! We blijven bidden voor onze buren, die geen water hebben en danken dat het leven beter wordt.”

David McAllister, landendirecteur van het Tearfund-programma in de DRC, vertelde: “We zijn de Belgische regering en al onze donateurs enorm dankbaar voor hun hulp bij het brengen van zuiver water en goede hygiënepraktijken in dit deel van de DRC. De situatie in het land blijft ernstig en er zijn miljoenen mensen in het hele land die in wanhopige omstandigheden leven, geen duurzaam inkomen hebben, leven met de dreiging van geweld en ver van hun huizen en gemeenschappen worden verdreven. We zullen hen blijven helpen op alle mogelijke manieren. Blijf ons alstublieft steunen en bid voor vrede en een gelukkiger toekomst voor de DRC.”

 

Aantekeningen voor redacteurs

Voor meer informatie over het werk van Tearfund in de DRC, en voor verzoeken voor interviews, neem contact op met Sarah Baldwin, Tearfund Media Team in de UK via 07776211518

Bijschriften van foto’s
1) Sifa Zawadi haalt zuiver water uit haar lokale kraan, geïnstalleerd door Tearfund
2) Voor de eerste keer zuiver water in een van de gemeenschappen in Kalehe
3) Een vrouw in Kalehe toont een folder met de nieuwe hygiënepraktijken die ze zullen volgen

De Belgische overheid verleent subsidies aan ngo’s om duurzame projecten voor menselijke ontwikkeling te realiseren. Haar visie is om samen met haar partners een rechtvaardige, eerlijke en duurzame wereld te bouwen waarin elke persoon kan leven in vrede, veiligheid en vrijheid en beschermd tegen armoede.

Statistieken die in dit persbericht worden gebruikt, zijn ontleend aan IRIN News Agency, humanitair nieuwsverslaggever. https://www.irinnews.org/in-depth/crumbling-congo-making-humanitarian-emergency

Tearfund is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Tearfund in de UK werd opgericht in 1968. Tearfund in België werd opgericht in 1979.Gedurende al die jaren helpen wij gemeenschappen bij rampen en in de strijd tegen armoede en onrecht.
Voor meer informatie over Tearfund in de UK: www.tearfund.org
Voor meer informatie over Tearfund in België: https://www.tearfund.be/

Verklaring van de ondersecretaris-generaal van de VN voor humanitaire zaken en noodhulp is te vinden op https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ERC_USG%20Mark%20Lowcock%20DRat%20Congo%20- % 2019March2018% 20-% 20FINAL.pdf

Meer informatie over de VN in DRC hier: http://www.unocha.org/drc