De voedselschaarste in Afrika komt tegenwoordig niet in de media. Toch is de situatie verre van rooskleurig en in sommige streken zelfs dramatisch. De gevolgen van de hongersnood van vorig jaar zijn nog steeds merkbaar en door nieuwe tegenvallende oogsten dreigt de situatie in sommige gebieden weer ernstig te worden. Zo ook in Orisai, een vergeten arm landbouwgebied in het noordoosten van Oeganda, waar we sinds 2006 actief zijn met een kinderadoptieprogramma, maar ook verdergaande hulp bieden door projecten als een waterpomp in 2009 en een aantal noodvoedselhulpprogramma’s.

De streek is zeer gevoelig voor droogte en in het regenseizoen worden de oogsten steeds vaker vernietigd door overstromingen. Ook de waterpomp bij de school kan de vraag niet meer aan.

De mensen beginnen weer honger te lijden.

Een aanpak van het probleem op langere termijn dringt zich dan ook op en daarom wil Creed graag een irrigatieproject uitvoeren, wat tot in de verre omtrek nog nergens bestaat. Zoals we in Inzicht van september vorig jaar meldden, investeerden we in het najaar in een nodige uitgebreide voorbereidende studie door experten naar haalbaarheid, waterkwaliteit en planning van het op te bouwen systeem.

Wat we zullen kunnen realiseren, zal afhangen van de beschikbare fondsen. Het plan is om niet alleen water vanuit de Ojoken rivier te voeren naar 21,45 hectare landbouwgrond, maar ook veilig drinkwater bezorgen aan de 500 leerlingen van Grace Junior School en zo’n 2000 omwonenden. Daartoe wordt het water met een zandfiltratiesysteem met drukfilters en toevoeging van chloor gezuiverd. Er zal opleiding gegeven worden aan de boeren en al de gebruikers van het systeem inzake onderhoud, maar ook over correct gebruik en opslag van water, hygiëne en voorkomen van watergerelateerde ziektes.

Het project zal een grote impact hebben op de voedselzekerheid van de bevolking van Orisai.

Momenteel hebben we echter slechts voldoende middelen om te beginnen met 10 hectare landbouwgrond. Om het project verder te kunnen uitvoeren, hebben we dus dringend bijkomende fondsen nodig. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 met vermelding: Irrigatieproject Oeganda, code 77019

Bij voorbaat hartelijk dank!