Ann Moens-De Brucker is zaakvoerster van het bedrijf MOENS NATUURSTEEN.
Als bedrijf wil zij ook helpen aan het goede doel.

Ann heeft een gedichtenbundel geschreven en wil die graag te koop aanbieden.
De opbrengst van elk verkocht boekje gaat integraal naar Tearfund.

90 bladzijden prachtige, inspirerende gedichten. Het boekje kan besteld worden door storting van 24 euro
(meer mag ook :-)) op rekening BE57  1232 3623 3735, op naam van Moens Natuursteen,
met als vermelding: ‘Gedichtenbundel, en uw naam en volledig adres’.
Bestellen kan ook via e-mail: info@moensnatuursteen.be

Voorwoord

De titel “Een beetje van mij … voor een beetje van jou”
heeft een dubbele betekenis.

Ten eerste laat ik een deel in mijn ziel kijken door mijn gedichten openbaar te
delen. Zo leer jij – die dit leest – mij en mijn leefwereld beter kennen.
En zo geef ik een beetje van mij aan een beetje van jou.

Jef schreef het al eerder zo mooi “Wanneer ik de namen van Guido Gezelle of
Toon Hermans hoor, voel ik mij zo verbonden met deze zielen die hun leven
en emoties zo opschreven dat ik hun innerlijke kan voelen. Een daad van
zelfexpressie die het hart van de schrijver openbaart, en ons inzage verleent
in de diepste gedachten en verlangens van de Schepper en ons toelaat haar/
zijn wereld te betreden” (**)

Ik vind dat in deze zin zo treffend mooi wordt weergegeven wat ook mijn
bedoeling is van mijn schrijfsels, en ik kan dat zelf niet mooier en treffender
verwoorden, ook al ben ik wel zo nederig om te beseffen dat  ik geen Gezelle of
een Hermans ben of ga worden, toch krijg ook jij een stukje inzage in mijn
innerlijke op deze manier.

Ten tweede geef ook jij door de aankoop van dit boekje een bijdrage
aan Tearfund, aan een kind in nood dus, en ook daar slaat de titel op
“een beetje van mij … voor een beetje van jou”.

Ik hoop dat we elkaar heel veel kunnen geven op die manier,
want maakt geven van ons allen niet een mooier mens?

Ann De Brucker
Erpe-Mere, 9 april 2018

(**) Uit: Al Janssen & Jef De Vriese, Het Meesterwerk, Een verfrissende kijk op het huwelijk,
CPC, 2002, p.34.