In de vroege ochtend van 15 september raasde de orkaan ‘Mangkhut’ over de oostkust van Luzon, het grootste en meest noordelijke gelegen eiland van de Filipijnen.

De tyfoon haalde windsnelheden van 255 km/u en verwoeste talrijke huizen en infrastructuur.
Momenteel zijn er minstens 64 doden, groot aantal vermisten en meer dan 147.540 families werden zwaar getroffen.
Eén derde van de gezinnen bevindt zich nog steeds in opvangcentra.
Tearfund zet zich in samen met leden van haar internationale alliantie en lokale partners voor de dringende hulpverlening.
Er is nood aan voedselpakketten, medicijnen, onderdak en psychosociale bijstand.

U kunt helpen door een storting op rekening BE41 4359 1900 0110 van Tearfund, met vermelding: ‘Noodhulp Filipijnen, code 77038’

Hartelijk dank bij voorbaat.