Dringende noodkreet voor de slachtoffers van de Tsunami in Sulawezi

Tearfund België is GEEN lid van het Consortium1212, maar geniet een afzonderlijke erkenning als Humanitaire hulporganisatie door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Indonesië. Alweer een grote ramp. Het kan ons moedeloos maken, maar wij willen niet zomaar toekijken. Wilt u ons helpen om hulp te kunnen bieden aan het zwaar getroffen Indonesisch eiland Sulawesi?

De zware aardbeving met de daaropvolgende tsunami lieten een grote ravage achter. Het aantal slachtoffers blijft momenteel  nog oplopen (al meer dan 1200). De regering van Indonesië heeft om internationale hulp gevraagd.

Samen met onze alliantie Integral willen we hulp bieden aan de bevolking die dringend nood heeft aan onderdak, voedsel, veilig drinkwater en medische hulp.

Ons  rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 staat open voor uw steun.

Vermeld daarbij  ‘Noodhulp Indonesië, code 77003′.

U kunt  ons ook helpen door dit bericht door te sturen naar vrienden en kennissen.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens Tearfund
Cécil Van Maelsaeke, algemeen directeur

(Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u automatisch een fiscaal attest na het verstrijken van het boekjaar)

P.S. Deze oproep is een gezamenlijk initiatief van Tearfund in Vlaanderen en SEL Projets in Wallonië. Samen willen wij onze krachten bundelen aan de inspanningen van onze internationale alliantie Integral.