Noodoproep Jemen

Het conflict in Jemen blijft maar aanslepen, en het einde ervan is nog niet in zicht. Door de aanhoudende oorlog en luchtaanvallen zijn miljoenen Jemenieten ontheemd. De bevolking lijdt op grote schaal aan ondervoeding, en door de slechte leefomstandigheden wordt ze blootgesteld aan ziektes. Onder de vele slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. Het bruto-nationaal product is gedaald met 40%, de Rial is gecrashed en mensen hebben geen stabiel inkomen meer. De voedselprijzen en prijzen van brandstof rijzen de pan uit.

Enkele cijfers:

  • 22,2 miljoen mensen hebben dringende humanitaire hulp of bescherming nodig;
  • 17,8 miljoen mensen lijden aan ondervoeding;
    • 8,4 miljoen daarvan loopt ernstig risico op de hongerdood;
    • 1,1 miljoen daarvan zijn zogende moeders, 1,8 daarvan zijn kinderen onder 5 jaar;
  • 16 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen; 3 op 4 Jemenieten hebben geen toegang tot het dagelijks vereiste minimum aan water;
  • Door de wijdverspreide ondervoeding en slechte condities van de watertoevoer, verspreidt cholera zich als een lopend vuurtje. De ziekte heeft al meer dan een miljoen slachtoffers gemaakt. Ook hier is de grootste groep slachtoffers kinderen onder 5 jaar.

(bronnen en verder lezen: Yemen Humanitarian Response Plan, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Humanitarian Needs Overview 2017: https://www.unocha.org/yemen)

Samen met haar Integral Partners op het terrein, zet Tearfund zich in om in noodhulp te voorzien. U kan helpen door uw bijdrage te storten op het rekening nummer van Tearfund BE41 4359 1900 0110 met vermelding: noodhulp Jemen, code 77005.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens Tearfund.

(Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u automatisch een fiscaal attest na het verstrijken van het boekjaar)