Belgium Mission Team organiseert in samenwerking met Tearfund een reis naar Servië.
Dit wordt georganiseerd in samenwerking met onze lokale zendelingen Louis en Anne-Marie Van de Voorde, die werkzaam zijn onder de Roma-gemeenschap.

Klik op bovenstaande poster voor meer informatie.