Noodoproep: Noodweer Zuid-Nepal

Op 31 maart werd het zuiden van Nepal getroffen door stormweer. Hoewel natuurrampen Nepal niet vreemd zijn, werd het land toch overrompeld door een storm van ongeziene kracht en impact. De districten Bara en Parsa zijn zwaar getroffen. Honderden mensen zijn onder het puin van hun eigen huis bedolven, daken en voertuigen vlogen door de straten, de straten zijn bedekt door puin, bomen en elektriciteitsplan en de rioleringssystemen zijn zwaar beschadigd. Er zijn 35 doden gevallen en 650 gewonden. Vier op vijf families zijn dakloos. Zoals meestal het geval is bij rampen, zijn de armsten en kinderen het zwaarst getroffen.

Hoewel er een snelle respons is gekomen van de lokale bevolking en de overheid, wonen duizenden mensen momenteel in onveilige omstandigheden. Ze hebben dak, noch spullen (kledij of kookgerief) en lopen gevaar voor water-gerelateerde ziektes. Een eerste geval van cholera is reeds vastgesteld.

Onze voormalige partner International Nepal Fellowship (INF) deed bij Tearfund een oproep voor gebed en financiële steun.

  • U kan bidden voor de getroffen families en hun noden.
  • Bid ook in het bijzonder voor de psychologische lange-termijn effecten die een natuurramp teweeg kan brengen, bidt dat de kinderen veiligheid mogen ervaren opdat zij niet getraumatiseerd worden.
  • Denk in uw gebed ook aan de lokale collega’s van INF en ACN. Ze moeten gevaarlijke wegen afleggen om in de dorpen te raken. Bid voor veiligheid en een goede gezondheid.

U kan ook helpen door een gift over te maken op Tearfund rekening IBAN BE41 4359 1900 0110 met code 77072 Noodhulp Nepal.

Hartelijk dank namens Tearfund.

Foto’s: INF