Tearfund bestaat in november 40 jaar. Tijdens het komend jaar zullen we daar regelmatig bij stilstaan en we sluiten het herdenkingsjaar af met een dankdag in oktober 2020.

We willen gedurende dit jubileumjaar één project in de kijker zetten: 40 Oegandese kinderen naar de middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.

Met een eerste meisje, Kalsum, konden jullie daar ook reeds kennismaken. U kunt de andere kinderen die we gedurende het project naar voren brengen hier terug lezen.

Het tweede meisje dat we willen voorstellen is Agnes.

 

Agnes zit in de derde klas van de middelbare school. Haar vader is overleden toen zij nog een klein meisje was. Haar moeder die leeft van de landbouw, heeft het bijzonder moeilijk om haar gezin te onderhouden en kan niet bijdragen aan de schoolkosten. De adoptiebijdragen zijn helaas onvoldoende om al het schoolgeld te betalen. Regelmatig stuurt de school Agnes naar huis en mist ze enkele weken de lessen, omdat niet al het schoolgeld is betaald. Haar moeder probeert dan her en der geld te lenen. Deze situatie kan niet blijven bestaan. Het heeft een negatieve invloed op Agnes’ schoolprestaties en gevoel van eigenwaarde. We zoeken dan ook bijkomende steun voor Agnes.

 

Maak uw gift over op rekening van Tearfund met vermelding: “jubileumproject 40/40”.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Namens het Tearfund team.