Tearfund bestaat 40 jaar. 

Het jubileumproject 40/40 heeft als doel 40 Oegandese kinderen naar de middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.

U kunt de andere kinderen die we gedurende het project al naar voren brachten hier terug lezen.

Een volgend kind dat uw hulp nodig heeft is Ketty.

Ketty heeft net het eindexamen van de lagere school afgelegd. Ze is uitzonderlijk getalenteerd en is altijd een van de besten van de klas en zal dus zeker met glans slagen. Haar ouders, beiden hiv+, zijn gescheiden. De vader heeft het gezin verlaten en is met een andere vrouw hertrouwd. In haar vrije tijd neemt Ketty de moederrol op zich en zorgt voor haar broers en zusjes.

Ketty maakt zich zorgen over haar toekomst. Zonder extra financiële steun is de middelbare school voor haar onbetaalbaar. Als ze niet naar school kan gaan, zal de kans groot zijn dat ze in een vroegtijdig huwelijk zal eindigen, met weinig zicht op verbetering van haar levensomstandigheden.

 

 

U kunt mee helpen door uw gift over te maken op het algemeen rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “jubileum 40/40”.

 

Alvast hartelijk dank namens Tearfund