Tearfund bestaat 40 jaar. 

Het jubileumproject 40/40 heeft als doel 40 Oegandese kinderen naar de middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.

U kunt de andere kinderen die we gedurende het project al naar voren brachten hier terug lezen.

Ook Alice heeft uw hulp nodig:

 

De situatie van het gezin van Alice verslechterde toen haar vader enkele jaren geleden overleed. In het afgelopen jaar werd de financiële druk nog groter, toen de grootmoeder ziek werd en de karige inkomsten moesten worden besteed aan de verzorging en medicatie.

Alice heeft in november het eindexamen van de lagere school gedaan en heeft bijkomende steun nodig om opgelopen schulden aan de school af te lossen en nu de extra kosten van het begin van het schooljaar op de middelbare school te kunnen betalen. Ze moet zelf zorgen voor een matras, beddengoed en veel andere spullen die ze nog niet heeft.

We willen haar graag hierbij helpen.

U kunt mee helpen door uw gift over te maken op het algemeen rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “jubileum 40/40”.

Alvast hartelijk dank namens Tearfund