Tearfund bestaat 40 jaar. 

Het jubileumproject 40/40 heeft als doel 40 Oegandese kinderen naar de middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.

U kunt de andere kinderen die we gedurende het project al naar voren brachten hier terug lezen.

De volgende scholier die we u voorstellen is Emmanuel:

Emmanuel (14 jaar) kent zijn vader niet. Zijn moeder was het slachtoffer van een verkrachting  – een groot taboe in Orisai – en is later met een andere man getrouwd. Dit feit is niet gemakkelijk voor Emmanuel en zijn familie. Ze hebben het financieel heel zwaar.  Daarbij hebben ze heel wat schade geleden bij de storm die Orisai in september 2019 trof. De oogst is vernietigd zodat er te weinig te eten is.

Emmanuel heeft net het blijde nieuws ontvangen dat hij met glans geslaagd is voor het nationale eindexamen van de lagere school. Met zijn droom om later door te studeren, wil hij uiteraard nu graag naar de middelbare school, maar dat is een enorme uitdaging op financieel vlak.

We willen Emmanuel alvast een steun in de rug geven met ons jubileumproject.

U kunt meehelpen door een gift over te maken op het algemeen rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “jubileum 40/40”.

Alvast hartelijk dank namens Tearfund