We willen tijdens de uitbraak van de wereldwijde coronacrisis stilstaan bij de derdewereldlanden die net zoals de westerse landen niet gespaard blijven.

In tegenstelling tot de westerse landen, zijn de gezondheidssystemen in het Zuiden vaak ondermaats of niet eens aanwezig. Naast deze nieuwe tragedie moeten deze landen ook nog maar al te vaak opboksen tegen andere crisissen zoals honger, droogte, oorlogen, natuurrampen.

 We willen gebed vragen voor:

  • Gods bescherming voor de bevolking in deze landen. We krijgen berichten van onze partners en medewerkers dat het coronavirus al aanwezig is Brazilië, Burkina Faso, Bangladesh, India en Madagaskar. Er worden maatregelen genomen om het virus in te dijken. Toch vreest men door een beperkte gezondheidszorg en een vaak ondermaats gezondheidssysteem voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor adequate hulp (financieel en materieel) zodat het aantal besmettingen en slachtoffers als gevolg van dit virus niet verder toeneemt.
  • Veerkracht voor onze begunstigden en slachtoffers zodat ze in staat zijn de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden.