Brazilië is een van de landen die zwaar te lijden hebben door de coronacrisis. In de staat Minas Gerais, waar onze partner BEM werkt, zijn er meer dan 2100 infecties vastgesteld en reeds 89 overlijdens ten gevolge van covid-19. Gezien het gezondheidssysteem onvoldoende testcapaciteit heeft, is dit waarschijnlijk een ruime onderschatting van het aantal besmettingen.

De quarantainemaatregelen gingen op 17 april van kracht en zo zijn de sociale projecten, de scholen en commerciële activiteiten stopgezet. De impact is het grootst op de meest kwetsbare bevolking: de levenskosten (voedsel en hygiëne) zijn gestegen, terwijl het inkomen van de meesten is verminderd of zelfs volledig weggevallen, ten gevolge van verlies van arbeid en gebrek aan sociale tegemoetkomingen. Het aantal klachten van huishoudelijk geweld is gestegen met 20 %.

BEM heeft de meeste activiteiten moeten stilleggen en de kindercentra moeten sluiten, maar blijft zich inzetten om de kwetsbare gezinnen uit de projecten te blijven helpen.

  • fruit en groenten uit de groentetuinen van BEM worden geschonken aan families die het financieel zwaar hebben door verlies van inkomen.
  • melk bestemd voor de kindercentra wordt nu gegeven aan de gezinnen die dit het meest nodig hebben.
  • enkele boeren en handelaars hebben zich aangesloten bij het initiatief van BEM en helpen met het voorzien van groenten, fruit, speelgoed en andere spullen die de gezinnen kunnen helpen.
  • voor hulp bij huishoudelijk geweld werkt BEM samen met politie, de voogdijraad en het bureau voor maatschappelijk werk.
  • de kerk IEMP helpt BEM lokaal met al dit werk en voorziet ook geestelijke begeleiding voor zover dit mogelijk is en helpt bij het geven van informatie over preventie.
  • BEM deelt hygiënepakketten uit met zeep, ontsmettingsmiddel, toiletpapier, chloor, enz.
  • BEM probeert ouders te helpen met activiteiten en schoolwerk voor de kinderen tijdens de lockdown. Dit is een moeilijke kwestie, aangezien het merendeel thuis geen toegang heeft tot internet en veel kinderen thuis geen rustige en degelijke plek hebben om met schoolwerk bezig te zijn. Heel wat ouders zijn zelf amper naar school gegaan en zijn dus niet in staat om hun kinderen te helpen bij het huiswerk.
  • BEM helpt ook een aantal gezinnen om financiële steun van de overheid te bekomen. Voor zo’n aanvraag moet men een app downloaden en dat is niet voor iedereen doenbaar.

Daiane is een moeder van 3 kinderen. Ze had een relatie met Sérgio (fictieve namen), een zware drugsverslaafde. Hij zat tot vorige week in de gevangenis omdat Daiana aangifte had gedaan over huiselijk geweld. Daiane werkt niet buitenshuis, ze zet zich in om voor haar kinderen te zorgen. Sérgio heeft een inkomen van een Braziliaans minimumloon en is kostwinnaar van het gezin. Sinds hij om onbekende redenen is vrijgelaten, staat het leven van het hele gezin op de kop. Afgelopen week, tijdens de corona-quarantaine, werd Sérgio steeds agressiever naar Daiane toe in het bijzijn van haar kinderen. Daiane besloot, ondanks bedreiging, uit huis te vluchten en terug te keren naar het huis van haar ouders. Omdat ze niet in staat was om haar kinderen mee te nemen, is Daiane alleen vertrokken, vechtend om te overleven.

We hebben haar, als BEM, bijgestaan bij het doen van aangifte bij de politie en de voogdijraad. De kinderen werden dezelfde week nog uit huis gehaald en teruggebracht naar hun moeder. Ook hebben ze voedsel en speelgoed ontvangen van het zendingswerk. Dankzij het snelle optreden van de rechtspraak was het hele gezin op tijd in veiligheid. Sérgio heeft een contactverbod opgelegd gekregen om het gezin te beschermen. Daiane heeft nog geen eigen inkomen. Het geven van steun aan gezinnen zoals die van haar is daarom essentieel in de quarantaineperiode. Onder normale omstandigheden zou Daiane geholpen worden bij het vinden van een baan. Daarnaast zouden de kinderen opgevangen kunnen worden in het kindercentrum en op school, waar ze verzorgd worden en geholpen met het verwerken van deze traumatische ervaring. Op dit moment is dit helaas niet mogelijk maar proberen we ze wel te helpen met basisvoorzieningen als een hygiënepakket en voedsel.

Je kan bijdragen aan onze actie in samenwerking met BEM op
Tearfund rekening BE41 4359 1900 0110 met vermelding “Covid-19 code 77007-BEM”