Burkina Faso blijft lijden onder de terroristische aanslagen en de COVID-19 pandemie.
Er zijn nu officieel 729 besmettingen en 48 overlijdens gemeld.

Een veertigtal besmettingen kwamen binnen via Niger. Ondanks de zorgwekkende situatie wereldwijd, heeft de regering de maatregelen herzien en werden de markten heropend. De quarantainemaatregelen werden ook versoepeld en het openbaar vervoer kon weer opstarten. Onder druk van de moslimfederatie werden ook de moskeeën heropend in deze tijd van Ramadan. De christelijke kerken mochten vanaf 12 mei hun erediensten hervatten. De scholen heropenen geleidelijk aan sinds 11 mei. De ons bekende maatregelen zijn ook hier van kracht: handen, masker dragen, afstand van 1 meter bewaren. Het toepassen van deze maatregelen is echter niet evident en vormt een probleem. Dit is deels te wijten aan een gebrek van vertrouwen van de bevolking in de autoriteiten, maar vooral door de armoede. Er is een gebrek aan water, aan zeep, aan mondmaskers.

Het voedselhulpprogramma dat mogelijk gemaakt wordt door Tearfund België en Suur Nugu uit Frankrijk is goed op gang gekomen. In de afgelopen week ontvingen reeds 300 gezinnen 100 kg maïs. De verdeling gebeurde in samenwerking met 11 kerken en gemeentebestuur. Daarna kwamen de volgende 700 gezinnen naar het Pan-Bila educatief centrum om hun voedselpakket in ontvangst te nemen.

Op maandag 4 mei ontvingen 113 gezinnen (bejaarden, weduwen, wezen, gehandicapten) uit de buurt van Pan-Bila een zak met 100 kg maïs. Het was voor veel mensen een enorme verlichting van hun nood en ze hebben hun dankbaarheid geuit voor de organisaties Tearfund en Suur Nugu.

De volgende dag werden nog eens 80 mensen (voornamelijk moslim gezinnen), die ook in grote moeilijkheden verkeren, geholpen met een zak maïs van 100 kg. Opnieuw heel veel blijde en dankbare gezichten.

Op woensdag 6 mei werden de ouders van de kinderen die op de Pan-Bila school les volgen uitgenodigd om ook voedselhulp te ontvangen. De ouders spraken hun dankbaarheid uit voor Pan-Bila, die op deze manier niet enkel onderwijs aanbiedt, maar ook oog heeft voor de grote actuele nood.

De volgende dagen werden nog voedselbedelingen georganiseerd voor alle gezinnen die ingeschreven staan in het kinderadoptieprogramma dat via Italië ondersteund wordt. Hier bestond de hulp vooral uit rijst in plaats van maïs en drie liter olie en twee stukken zeep.

Tearfund blijft verder inspanningen leveren om verschillende lokale partners in Burkina Faso, Oeganda, Brazilië en Servië te helpen.

U kan nog steeds bijdragen aan onze COVID-acties op Tearfund rekening BE41 4359 1900 0110 met vermelding “Covid-19 code 77007”

   

Foto’s: © Pan-Bila/Tearfund, 2020