Tearfund brengt mensen samen in de strijd tegen armoede en onrecht door Jezus te volgen daar waar de nood het grootst is ‘omdat élk mens telt’.

We geloven het Goede Nieuws van Jezus Christus, in wie we onze hoop op de verlossing van de zonde en het herstel van de hele schepping stellen. Onze activiteiten zijn vooral wereldwijd gericht, maar we erkennen dat de krachten en instanties die wereldwijd onrecht voortzetten mogelijk ook in ons land aanwezig zijn en grote schade kunnen aanrichten.

Wanneer de suprematie van een bevolkingsgroep overheerst, kan dit leiden tot het kwaad, zoals we onlangs opnieuw hebben gezien, toen een politieagent in de VS geknield op de nek van George Floyd, een zwarte man, hem het leven ontnam.

We betreuren deze aanslag en veroordelen een systeem dat geweldplegers niet verantwoordelijk stelt. We betreuren de persoonlijke en institutionele attitudes, gedragingen en beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat geweld wordt gepleegd tegen minderheidsgroepen, ook in ons eigen land.

We betreuren dat deze erfenis van geweld en ongelijkheid gedeeltelijk is bezield, bestendigd en getolereerd door de zelfgenoegzaamheid en eventueel zelfs de medeplichtigheid van onze maatschappij. Als volgelingen van Jezus en als organisatie mogen wij niet zwijgen bij dit onrecht. We willen onze gemeenschap mobiliseren en oproepen om onrecht aan te vechten, ‘omdat élk mens telt’.

We bidden voor de familie van George Floyd dat zij gerechtigheid zullen ontvangen en vrede zullen vinden.

We bidden voor de regeringen wereldwijd, dat ze de wijsheid en moed krijgen om hervormingen door te voeren.

We bidden dat het volk van God overal luid, liefdevol en trouw tot gerechtigheid zou oproepen bij beleidsmakers en machthebbers in de samenleving.

We verlangen ernaar Jezus te zien doorheen het getuigenis van de Kerk om ons, onze gemeenschappen en onze samenleving te veranderen.

Wij verkondigen, en houden vast aan de hoop op, een toekomst waarin koning Jezus regeert en waarin geweld, racisme, politiegeweld, suprematie van de een boven de ander en allerlei onrecht niet meer bestaan.