Covid-19 en hulp voor vluchtelingen in Ouagadougou, Burkina Faso

Tearfund kon dankzij de giften die we kregen als gevolg van de oproep ‘Covid-19 in het Zuiden’ onze partner Paam Laafi helpen door te voorzien in 4 paletten medische goederen.

Ook Burkina Faso is niet gevrijwaard van het coronavirus, weliswaar zijn de aantal bevestigde gevallen en overlijdens gelukkig nog laag. Daarnaast heeft de hoofdstad te kampen met een toestroom van inlandse ontheemde vluchtelingen, komende vanuit het Noorden en het Oosten van het land. Deze regio’s worden aangevallen door IS terroristen die een islamitisch kalifaat in de Sahel willen oprichten.

Dr. Willika, een Top’per van Tearfund en werkzaam bij onze lokale partner Paam Laafi, kon een paar vluchtelingen in zo’n kamp ontmoeten, hun verhaal horen en medische hulpverlenen.

Dankzij internationale samenwerking met onze Integral Alliance partner IHP was Tearfund in staat om het ziekenhuis van onze partner Paam Laafi te voorzien van medicatie en medische materialen voor zowel preventieve als curatieve zorg.

Hartelijk dank namens Tearfund.

 

Foto omslag: © Paam Laafi/Tearfund, 2020.