Tearfund bestaat 40 jaar

Het jubileumproject 40/40 heeft als doel 40 Oegandese kinderen naar de middelbare school helpen. In het septembernummer 2019 van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.

Er is hoop dat er in Oeganda weer scholen zullen heropenen. De regering heeft strikte voorwaarden gesteld, waar helaas lang niet alle scholen aan kunnen voldoen.

Hoe dan ook, heel wat kinderen kunnen zonder financiële steun helemaal niet meer terug naar school.

Dit zijn leerlingen van het 4e middelbaar die we via het jubileumproject willen helpen:

 

Grace heeft geen financiële middelen door ziekte van haar moeder.

 

 

 

 

 

 

 

Phoebe haar vader is vier jaar geleden invalide geworden door een motoraccident en al het inkomen gaat naar de medische kosten.

 

 

 

 

 

 

Boniface heeft het financieel moeilijk omdat alle oogsten van de familie in het afgelopen jaar zijn mislukt.

 

 

 

 

 

 

Sharon wordt pas toegelaten als ze vroegere schoolschulden heeft afgelost.

 

 

 

 

 

 

Olivers vader heeft zijn werk verloren door de coronapandemie en kan het schoolgeld niet betalen.

 

 

 

 

 

 

John zijn vader is overleden en zijn moeder is door een mislukte heelkundige ingreep niet meer in staat om voor haar gezin te zorgen. John probeert wat bij te verdienen voor zijn gezin, maar heeft geen middelen om de schoolkosten te betalen.

 

 

 

 

U kunt nog steeds een gift overmaken op het rekeningnummer van Tearfund BE41 4359 1900 0110 met vermelding van “jubileumproject 40/40”.

U kunt de andere kinderen die we gedurende het project al naar voren brachten hier terug lezen.

Alvast hartelijk dank.