Winterhulp Syrië en Servië 2020-2021

Ook deze winter zet Tearfund haar schouders onder twee winterprojecten in Syrië en Servië, zodat onze begunstigende in een warm onderkomen, veilig en in goede gezondheid de winter kunnen doorkomen.

 

Syrië: inlandse ontheemde vluchtelingen

Het Syrische conflict duurt nu al meer dan 9 jaar, dreigt de aandacht te verliezen van de media, maar jammer genoeg gaat de ellende nog steeds door.

Sinds 2011 zijn talloze burgers gewond of zelfs gedood, is meer dan de helft van de bevolking moeten vluchten uit hun landen en zijn 5.6 miljoen mensen geregistreerd als vluchteling in een ander land.

Sinds januari 2020 hebben in heel Syrië meer dan 11.1 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Syrië kent strenge winters, die deze mensen in barre omstandigheden moeten doorkomen.  Sinds 2015 helpt Tearfund samen met Middle East Revive en Thrive (MERATH) om de ontheemden in Syrië te voorzien in specifieke winterhulp, zoals dekens en kachels. MERATH is het hulp- en ontwikkelingsdepartement van The Libanese Society for Educational and Social Development (LSESD), die het hele jaar door in Syrië werkt.  Over de verschillende jaren heen kon Tearfund bijdrage aan deze belangrijke nood door giften van private donateurs en subsidies van de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant.

Ook dit jaar wil Tearfund de lokale partner helpen door fondsen te werven voor het winterprogramma 2020-2021. U kunt helpen door kwetsbare gezinnen te voorzien van basis benodigdheden zoals dekens, elektrische kachels, fornuizen en jassen.

 

Servië: Roma gezinnen

Louis en Anne-Marie, onze Top’pers in Servië werken onder de Romagezinnen.

De gezinnen leven in vaak slechte levensomstandigheden en het inkomen dat sommige kunnen verwerven is veelal ontoereikend om te kunnen voorzien in hout, dekens, kleding en verwarming om de strenge wintermaanden door te komen.

Romagezinnen die normaal een spaargeld hadden, hebben deze reeds moeten aanspreken om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden, andere hebben door maatregelen als de lockdown hun job verloren en zitten al maanden zonder inkomen.

Louis en Anne-Marie helpen de gezinnen door hen te voorzien van de basisnoden, ook voor deze winterperiode. Deze winter hopen zij 200 gezinnen te helpen met tweemaal een voedselpakket per pakket) en 1m³ hout.

 

Oproep

U kunt deze projecten ondersteunen door uw gift over te maken op het algemene rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “winterhulp Syrië – code 77053” en/of “winterhulp Servië – code 71001”.

Hieronder kunt u lezen wat er met uw gift kan worden gedaan:

Winterhulp Syrië – code 77053 Winterhulp Servië – code 71001
1 jas 12 EUR 1 voedselpakket 20 EUR
1 deken 20 EUR 1m³ hout 40 EUR
1 fornuis 30 EUR
1 (elektrische) kachel 30 EUR

 

Alle giften die u in 2020 overmaakt zijn uitzonderlijk 60% fiscaal aftrekbaar. Deze verhoging van de fiscale aftrekbaarheid is een cadeau die de Belgische federale regering geeft aan erkende instellingen als gevolg van het moeilijke jaar 2020 omwille van COVID-19.

Alvast hartelijk dank namens Tearfund.