24 januari is door de Verenigde Naties uitgeroepen als de Internationale Dag van het Onderwijs.

Onderwijs is belangrijk omdat het de bevolking in staat stelt om een opwaartse socio-economische beweging te maken, de sleutel om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. Onderwijs helpt in het reduceren van de ongelijkheden tussen arm en rijk, helpt bij het bereiken van de gendergelijkheid en is cruciaal om tolerantie en vreedzame samenlevingen te bevorderen.

Niettegenstaande de grote vooruitgangen die het afgelopen decennium geboekt werden in het toegankelijk maken van onderwijs, in bijzonder voor meisjes, is het nog steeds geen vanzelfsprekendheid voor heel veel kinderen in derdewereldlanden.

In 2018 gingen slechts 258 miljoen kinderen naar school, ofwel een vijfde van het totale aantal kinderen in de leeftijdsgroep die recht hebben op onderwijs. Meer dan de helft van alle kinderen en jongeren heeft nog steeds niet voldoende lees- en rekenvaardigheden ontwikkeld.

De COVID-pandemie heeft ertoe geleid dat in april 2020 1.6 miljard schoolgaande kinderen (+ 91%) werden getroffen door de sluiting van de scholen. Bijna 369 miljoen kinderen die afhankelijk zijn van maaltijden op school, moesten nu elders op zoek gaan naar voedsel.  Nooit eerder konden zoveel kinderen noodgedwongen niet meer naar school, waardoor het leerproces werd verstoord en levens werden ontwricht, vooral de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen.

Tearfund en onderwijs

Ook voor Tearfund is dit een aandachtspunt in verschillende projecten. Zo steunt Tearfund partners in Oeganda, India, Burkina Faso, Madagaskar, Servië, Brazilië en Bangladesh opdat de kinderen – met een bijzondere aandacht voor meisjes – naar school kunnen gaan.

Onze projecten in een notendop:

Land Partner Omschrijving Fondscode
Oeganda Creed Africa Lager, secundair en hogeschool via financiële kinderadoptie 72002
Oeganda Creed Africa Studiefonds hoger onderwijs voor meisjes 74081
Oeganda NRCU Lagere school 70021
India Dreamz/Anaikatty ARCC Tweedekansonderwijs voor jongeren uit de Tamil stam 70026
India Baladharshan Lager, secundair en hogeschool 71003
India Velemegna Lager, secundair en hogeschool 71068
Burkina Faso Pan-Bila Lagere school en het meisjescentrum waar de meisjes ook aangemoedigd worden om te studeren 73016
Burkina Faso Samaria Lagere school en beroepsopleidingen voor Garibou jongens 73003
Madagaskar Hopitaly VaoVao Mahafaly Verpleegstersschool 71060
Servië ROSA Lagere school 71001-onderwijs
Brazilië BEM Lagere school via financiële kinderadoptie 72001
Bangladesh CSS Lager, secundair en hogeschool via financiële kinderadoptie 72003

Meer info over de verschillende projecten kunt u terugvinden op onze website of contacteer ons via info@tearfund.be

Een project ondersteunen kan door uw gift over te maken op het rekeningnummer van Tearfund

BE41 4359 1900 0110 met vermelding van één van de fondscodes in bovenstaande tabel.

Bron tekst:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4_Why-It-Matters-2020.pdf

Bron foto: VGNS