Wereld Lepradag 31 januari

Op Wereld Lepradag, de laatste zondag van januari, wordt er stilgestaan bij de situatie van leprapatiënten over de hele wereld.

Lepra (of melaatsheid) is één van de vergeten ziektes die al van oudsher bestaat. De ziekte komt in Europa haast niet meer voor, maar wel nog in landen waar mensen geen toegang hebben tot goede hygiëne en een verminderd afweersysteem hebben. Wereldwijd werden er eind 2019 nog 202.185 casussen vastgesteld (waarvan 143.787 in Zuidoost-Azië).

Lepra wordt veroorzaakt door de mycobacterium leprae en de mycobacterium lepromatosis, is overdraagbaar via de lucht door hoesten, niezen, praten (aerosolen) en kent een lange incubatietijd (tot soms wel 7 jaar). Goed nieuws is dat de ziekte sinds 1982 goed behandelbaar is als deze tijdig wordt gediagnosticeerd. De hulp komt echter vaak te laat, omdat mensen bang zijn om de diagnose te horen en daarom geen hulp durven zoeken. Daarnaast worden deze mensen veelal gestigmatiseerd en uitgesloten door de maatschappij uit angst op besmetting en zo komen zij in een isolement terecht.

Tearfund heeft sinds 2014 een samenwerking met de plaatselijke partner Velemegna Good News Society in India. Zij leiden het Velemegna Oogziekenhuis in Bidar, het Navjeeva Leprosy Centre en het daaraan verbonden Navjeeva Children’s Home.

  • Het ziekenhuis werd in 1968 opgericht door de dokters Salins, beiden afgestudeerd aan de Christian Medical College in Vellore. Zij kwamen in 1966 als zendingsartsen in Bidar.
  • Het centrum (opgericht in 1984 door dezelfde artsen) heeft als doel zorg te dragen voor de Chatnallli gemeenschap die troffen zijn door melaatsheid. Dit doen zij door medische huisbezoeken (voor o.a. wondzorg), geestelijke gezondheidszorg, weerbaarheidstrainingen voor de kinderen, ouderenzorg en palliatieve zorg.
  • In het kinderhuis (opgericht in 2008 door Drs Salins) verblijven momenteel 30 kinderen met een lepra-achtergrond, waarbij zij alle zorg, voeding, medisch zorg, veiligheid, ondersteuning krijgen om in een gezonde omgeving zich te ontwikkelen en naar school te gaan. Nog eens 20 kinderen buiten het kinderhuis worden geholpen om naar school te gaan.

Tijdens de coronapandemie kon Tearfund dankzij uw gift onze partner helpen door:

  • de wekelijkse voedselpakketten uit te breiden met groenten, bakolie, chilipoeder, thee en suiker, naast de basisingrediënten, zoals rijst en jawar. Er werden 50 lepragezinnen geholpen gedurende vijf maanden.
  • schoolmateriaal te voorzien voor twee meisjes, zodat zij verder in staat waren om ook de praktijklessen van de opleiding schoonheidsspecialiste te volgen.
  • lonen te voorzien van twee leraren, zodat het mogelijk was om thuisonderwijs te geven via online lessen aan 30 kinderen.
  • het aankopen van 400 kits met persoonlijk beschermingsmateriaal om het ziekenhuispersoneel te beschermen bij hun werk tijdens de pandemie.

Het werk blijft doorgaan en u kunt daarbij helpen.

Zo is er momenteel nood aan herlocatie van het kinderhuis, door maatregelen opgelegd door de overheid. Het kinderhuis mag geen lokalen meer gebruiken die deel uitmaken van het ziekenhuis. Het kinderhuis zal zich herlokaliseren in een bestaand gebouw dat gerenoveerd moet worden. Het gebouw zal de nodige faciliteiten moeten bieden om de kinderen/jongeren te huisvesten.

Er worden nog fondsen hiervoor gezocht.

Als u dit project graag steunt, kunt u uw gift overmaken op ons algemene rekeningnummer van Tearfund met vermelding: “project Velemegna-code 71068”.

Alvast hartelijk dank namens Tearfund

 

Foto’s:

 

Online classes during COVID-19 pandemic, VGNS
Children home, VGNS

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron teksten:
Rivm.nl
WHO, Weekly epidemiological record, no 36, 4 september 2020
www.leprazending.nl