VN Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid

Sinds 2007 is 20 februari door de VN uitgeroepen als de dag om stil te staan bij ‘sociale rechtigvaardigheid’. Sociale rechtigvaardigheid is een heel ruim begrip. Het Oxford University woordenboek omschrijft het als “rechtvaardigheid op het niveau van een samenleving of staat met betrekking tot het bezit van rijkdom, goederen, kansen en privileges” (Social Justice, 2016[1]). Globaal kan men stellen dat in een sociaal rechtvaardige samenleving elk mens, ongeacht zijn identiteit, recht op en toegang heeft tot basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs, voedselzekerheid… Deze zijn sleutelfactoren in het waarborgen van het welzijn van eenieder.

Voor 2021 is het thema van de UN World Social Justice Day: “A Call for Social Justice in the Digital Economy”.
Het belang van digitale geletterdheid komt ook tot uiting binnen de projecten van Tearfund.
De Tearfund partnerorganisatie Pan-Bila lanceerde al een 20-tal jaar geleden computerklassen voor kinderen en volwassenen. Elektriciteit voor de computers in het huidig educatief centrum wordt opgewekt door zonnepanelen. Deze werden op de Pan-Bila school geplaatst met steun van Tearfund.

In het afgelopen jaar werd, mede door de COVID-19 pandemie, de ongelijkheid in de digitale economie nog pijnlijk duidelijk gemaakt. Verschillende van onze projecten werden genoodzaakt om meer in te zetten op digitale geletterdheid. Zo hebben een aantal van onze partners het afgelopen jaar via digitale weg hun onderwijsprojecten verdergezet. Lessen werden online en in hybride vorm aangeboden. Op die manier ging het schooljaar voor de kinderen en jongeren niet helemaal verloren. In Brazilië kregen de ouders van de kinderen die opgevangen worden in het kinderhuis van BEM via digitale weg pedagogische vaardigheden onderwezen.

Op heel veel andere plaatsen in de wereld en ook in enkele van onze projecten zijn die mogelijkheden er nog niet en hebben ontelbaar veel kinderen al een jaar geen enkele vorm van onderwijs meer kunnen genieten. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg.

Tearfund werkt al meer dan 40 jaar in het werkveld van sociale rechtvaardigheid om via diverse projecten, onrecht en armoede uit de wereld te helpen.

 

Computerles bij Ecole Supérieure de Formation des Infirmières (ESFI computerles), Mandritsara, Madagaskar. © Hilde Vlaminckx/Tearfund, 2012

Computerklas, © Pan-Bila

 

Referentie:
1. ScienceDirect