VN Internationale Vrouwendag

 

Internationale Vrouwendag wordt in veel landen over de hele wereld gevierd op 8 maart. Het is een dag waarop vrouwen worden erkend voor hun verwezenlijkingen, zonder onderscheid te maken tussen nationale, etnische, taalkundige, culturele, economische of politieke thema’s.

Internationale Vrouwendag, officieel erkend door de Verenigde Naties in 1977, kwam voor het eerst naar voren uit de activiteiten van arbeidersbewegingen aan het begin van de twintigste eeuw in Noord-Amerika en Europa.

Sinds de beginjaren heeft de Internationale Vrouwendag een nieuwe mondiale dimensie gekregen voor vrouwen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De groeiende internationale vrouwenbeweging heeft ertoe bijgedragen dat deze dag ervoor zorgt dat er meer steun gaat naar vrouwenrechten en deelname in politieke en economische arena’s.

Deze dag is eveneens een moment om na te denken over de geboekte vooruitgang, om verandering te eisen en om daden van moed en vastberadenheid te vieren door gewone vrouwen, die een buitengewone rol hebben gespeeld in de geschiedenis van hun landen en gemeenschappen. De wereld heeft ongekende vooruitgang geboekt, maar geen enkel land heeft gendergelijkheid bereikt.

De Internationale Vrouwendag wordt daarom sterk gelinkt met de SDG 5: Gendergelijkheid (SDG: Sustainable Development Goals door de VN in 2015 vastgesteld). Ondanks ongekende vooruitgang die werd geboekt, is de genderongelijkheid nog een feit in tal van landen en domeinen van het maatschappelijke leven.

Tearfund legt in haar projecten en programma’s bijzondere accenten om de positie van vrouwen te versterken en de levenskwaliteit te verbeteren. Dit wordt nagestreefd via een verbetering van de gezondheidstoestand, een betere organisatie van het dagelijks werk en het aanleren van productietechnieken, die de lichamelijke arbeid kunnen verlichten.

Door betere vorming en het voorzien van speciale garantiefondsen voor krediet, streven wij naar het verbeteren van de positie van de vrouw in de gemeenschap. Via een verhoging van het inkomen, meer betrokkenheid bij het economisch beheer, een betere toegang tot onderwijs en een goede christelijk geïnspireerde sociaal-maatschappelijke omkadering, bevorderen wij de sociale ontwikkeling van het gezin.

 

Meer info over de verschillende projecten kunt u hier terugvinden.

 

Medisch onderzoek bij het vluchtelingenkamp, Kaya, Burkina Faso © Paam Laafi
Tabitha afgestudeerd, Orisai, Oeganda © Creed Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron tekst:
International Women’s Day 8 March
www.tearfund.be