15 maart 2021: 10 jaar Syrische burgeroorlog

Een verjaardag die we allemaal liever niet zouden willen herdenken en toch wil ook Tearfund op deze dag stilstaan bij de aanhoudende Syrische burgeroorlog om deze crisis onder de aandacht te blijven brengen.

Hoewel de humanitaire noden in Syrië en Libanon nog steeds toenemen, schijnt Gods licht door alle humanitaire inspanningen die onze partner LSESD/MERATH en hun netwerk van lokale kerkpartners hebben kunnen verwezenlijken. Mede dankzij uw giften en fondsen van provinciale overheden, kon Tearfund de afgelopen jaren LSESD/MERATH helpen in deze verwoestende crisis door ondersteuning van verschillende winterhulp- en voedselhulpprogramma’s over de jaren heen.

Bekijk hier het interview met onze partner.

Indien u het op het hart heeft om deze hulpverlening in Syrië te ondersteunen, kunt u dit doen door gebed en/of financiële steun.

U kunt meer informatie vinden op onze projectpagina Noodhulp Syrië  en de website van onze partner LSESD/MERATH

Een gift kunt u overmaken op ons algemene rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 met vermelding van “project code 77053”.

Alvast hartelijk dank namens onze lokale partners en de begunstigden.

 

Foto’s uit de reeks 10 jaar Syrische burgeroorlog:

© LSESD/MERATH, Helen Manson (World Renew)