Onze nieuwe publicatie staat online.

Jullie krijgen in deze uitgave de kans om kennis te maken met Eva Ralvik, die ons team kwam versterken vorig jaar. Zij stelt zichzelf graag voor en deelt een overdenking met ons.

Verder in dit nummer staan we stil bij het drama dat zich afspeelt in Tigray, Ethiopië. Er wordt door de media weinig aandacht geschonken aan deze crisis en wij hebben uw steun nodig voor de vele slachtoffers. Aansluitend krijgt u een verslag van onze hulp na de explosie in Beiroet. De installatie van de waterpompen in Madagaskar gaat ook verder. Samen zorgen wij voor zuiver drinkwater voor duizenden kwetsbare mensen. Deze realisaties waren enkel mogelijk door uw trouwe solidariteit en toewijding aan onze bediening in de naam van onze Heer, Jezus Christus.

Ik vraag ook uw bijzondere aandacht voor ons artikel op pagina 12. Op zondag 2 mei gaat onze jaarlijkse Tearfund-zondag door. Mogen wij u vragen om onze oproep voor steun aan onze gezondheidsprojecten onder de aandacht te brengen in uw kerkgemeenschap. Misschien heeft u de mogelijkheid om een collecte voor te stellen voor ons werk op die dag.

Ik hoop dat onze artikelen u opnieuw mogen overtuigen van de hoop en de redding van levens die wij samen kunnen betekenen voor onze naaste in nood.

Van harte aanbevolen.