VN Wereldwaterdag: 22 maart 2021

VN Wereldwaterdag [1], ontstaan in 1993, wordt elk jaar houden op 22 maart. Op of rond deze dag wordt er aandacht gevraagd en tal van evenementen georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van water voor milieu, landbouw, gezondheid en handel.

Het thema voor 2021 is “Waardering voor water”. Door vijf perspectieven (waterbronnen, waterinfrastructuur, watervoorzieningen, water als input voor productie en socio-economische activiteiten en de socio-culturele aspecten van water) over de waardering voor water toe te lichten wil het de focus richten op de wereldwijde watercrisis en daarmee ook de Sustainable Development Goal 6 “water and sanitation for all by 2030” terug in de schijnwerpers zetten.

Enkele cijfers met betrekking tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne [2] (cijfers 2017):

  • 2 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot veilig (drinkbaar) water
    (29% van de wereldbevolking)
  • 2 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sanitaire voorzieningen
    (55% van de wereldbevolking)
  • 673 miljoen mensen hebben nog geen toegang tot een degelijk toilet
  • 3 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot hygiëne om handen te wassen of water in hun huisvesting (40% van de wereldbevolking)

Tearfund heeft binnen haar projecten ook aandacht voor water in het kader van gezondheid en landbouw.

Het pompenproject “Veilig drinkwater voor de dorpelingen in en rond Mahatsara in Madagaskar”. Door pompen te plaatsen wil het project, o.l.v. Tranquillin en zijn team, ervoor zorgen dat zuiver water beschikbaar wordt voor de dorpelingen, zodat zij dit kunnen gebruiken voor hun dagelijkse activiteiten. Zuiver water zorgt er ook voor dat de dorpelingen minder blootgesteld worden aan allerlei watergerelateerde ziektes, wat op korte en langere termijn de gezondheidstoestand aanzienlijk verbetert. U kunt meer over dit project lezen op onze website.

Het irrigatieproject van onze partner Creed Africa in Oeganda richt zich op een doelstelling van langere termijn, namelijk voedselzekerheid. Door het uitbouwen van een irrigatiesysteem wil het enerzijds de landbouwproductie verhogen, zodat de opbrengt van de oogst kan helpen in de dagelijkse voedselconsumptie van de dorpelingen, anderzijds wil het de Grace Junior School en de dorpelingen die in de buurt van de school wonen voorzien van veilig water in hun directe omgeving. U kunt meer over dit project lezen op onze website.

Heeft u interesse om één van deze projecten te ondersteunen, vermeld dan bij uw gift de code:
“71009 – waterpompen Madagaskar” of “77019 – irrigatieproject Oeganda”.

 

Alvast hartelijk dank namens Tearfund, onze partners en begunstigden.

 

Project Timoty Center, Mahatsara, Madagaskar, SIM
Irrigatieproject, Oeganda, Creed Africa

 

Bronnen:
[1] World Water Day 2021 toolkit, worldwaterdag.org
[2] UN-Water, Summary progress Update 2021: SDG 6 – water and sanitation for all, March 2021, Infographics progress on water and sanitation, worldwaterday.org/lean