Doelgroep

Kansarme jongvolwassenen uit het Anaikatty berggebied.

Doelstelling

De missie en eerste opdracht van het ARCC (Anaikatty Rural Community College) bestaat uit het aanbieden van beroepsopleidingen. Hun visie beoogt in een veel ruimere mate om de lokale bevolking in het gebied Anaikatty bewust te maken van de eigen mogelijkheden om hun levensomstandigheden te verbeteren. Opgeleide jongeren vormen een catalysator, die de economische en ontwikkeling een boost kunnen geven.

Activiteiten

Naast praktijkgerichte opleidingen komen ook algemene levensvaardigheden en weerbaarheidstrainingen aan bod. Er worden ook randactiviteiten georganiseerd, zoals sportkampen, medische check-ups, animatiedagen voor kinderen, counseling rond levensvaardigheden. Het ARCC fungeert niet alleen als moter, maar ook als schuilplaats voor de kwetsbaren.
De uitdagingen zijn enorm. Hoe overtuig je een bevolking met een laag zelfbeeld, die behoort tot de laagste kaste en in primitief stamverband leeft, verspreid over talloze dorpen, om te investeren in opleidingen voor jongeren? Het lokale medewerkersteam investeert daar enorm veel tijd en energie in.
In 2015 is het ARCC-team gestart met een origineel ontwikkelingsproject “Life Coping a Hamlet”, dat we in het Nederlands “Adoptiedorpen” willen noemen. Om de twee maanden probeert het team een tweetal dorpen of gehuchten te bezoeken en zo mogelijk met de dorpsraden of met families een contract af te sluiten met heel concrete wederzijdse afspraken. Het ARCC-team engageert zich om het dorp te helpen met:

 • onderricht in hygiëne, lichaamsverzorging, zindelijkheid (overigens passend in het kader van het door de eerste minister opgestarte nationale project ‘Clean India’)
 • periodiek medisch onderzoek, sessies tandverzorging
 • praktische hygiënekits, hulpgoederen (dekens, kledij, huisraad)
 • advies en counseling
 • Resultaten voor 2015

  Adoptiedorpen

  In 2015 is het ARCC-team gestart met een origineel ontwikkelingsproject “Life Coping a Hamlet”, dat we in het Nederlands “Adoptiedorpen” zouden willen noemen. Om de twee maanden probeert het team een tweetal dorpen of gehuchten te bezoeken en zo mogelijk met de dorpsraden of met families een contract af te sluiten met heel concrete wederzijdse afspraken. Het ARCC-team engageert zich om het dorp te voorzien van onderricht in hygiëne, lichaamsverzorging, zindelijkheid e.d. (overigens passend in het kader van het door de eerste minister opgestarte nationale project ‘Clean India’); periodiek medisch onderzoek, sessies tandverzorging, …; praktische hygiëne-kits, schaarse goederen (zoals dekens en kleding) en nuttige geschenken (o.a. huisraad); advies op praktisch en emotioneel vlak .
  De dorpen, gehuchten of families van hun kant moeten beloven jongeren aan te moedigen een beroepsopleiding te gaan volgen, wat hen perspectief geeft op een job of misschien zelfs een eigen zaak en om propaganda te voeren voor het project ‘Adoptiedorpen’. De ‘afgestudeerden’ kunnen model staan voor andere dorpsjongeren en kunnen op termijn de kern vormen van een plaatselijk team dat, onder begeleiding van het ARCC-team, de eigen gemeenschap van binnenuit zal versterken, eigen netwerken zal uitbouwen, gestalte zal geven aan een programma van zelfontwikkeling en zal fungeren als zelfhulpgroep.
  Inmiddels heeft het ARCC-team met een 50-tal families, wonend in afgelegen tribale dorpen, een contract ‘Adoptiedorp’ kunnen afsluiten. De ontvangst van het ACRR-team door de bezochte gemeenschappen is hartverwarmend. Praktische kits en nuttige geschenken worden enthousiast en dankbaar aangenomen en worden met fierheid bij een volgend bezoek getoond. De schittering in de ogen van de dorpelingen spreekt boekdelen. Het project krijgt meer en meer steun van kennissen en vrienden van het ARCC-team. Dat biedt mogelijkheden om nog meer te investeren in het project ‘Adoptiedorpen’.

  Schoolprogramma van het ARCC

  Het Indiase schooljaar loopt tot en met maart 2016. Het ARCC deelt het schooljaar in in studieniveaus van telkens 2 maanden. Op dit moment lopen de volgende opleidingen: computertoepassingen, snit en naad en herstel en onderhoud van gsm’s (gestart in 2015).
  Voor de cursus computer zijn er momenteel 6 studenten, voor snit en naad 10 en voor herstel en onderhoud van gsm’s 11, waarvan 6 voor de basiscursus en 5 voor de voortgezette cursus.
  Het komende schooljaar (juni 2016- maart 2017) zullen twee nieuwe cursussen opstarten, nl. catering assistent en hulpkok en technicus (voor het herstellen van elektrische toestellen). Het team staat voor een grote uitdaging.
  De meest gehoorde klachten bij het onderwijzend personeel en de schooladministratie zijn het gebrek aan ruimte en een efficiënte accommodatie, het gebrek aan volharding en onregelmatigheid van de studenten, het vechten tegen moedeloosheid en de moeilijke bereikbaarheid van de geviseerde jongeren in de afgelegen gebieden. Toch trekken de leerkrachten zich op aan de deugddoende gedachte dat zij een concrete bijdrage leveren aan het gemeenschapscentrum en een directe positieve input in het leven van hun studenten leveren.
  Inmiddels hebben al meer dan 130 studenten zich in het ARCC aangemeld en een opleiding gevolgd. 30 % van hen heeft een job gevonden en 8 jongvolwassenen hebben een eigen zaak opgestart.

  Interest story

  Bagyalaksmi, een zeer jonge weduwe, was op zoek naar een inkomen en schreef zich in voor de cursus ‘Herstel en onderhoud van gsm’s. Ze kreeg haar getuigschrift en begon een eigen zaak. Kan je haar enthousiasme voorstellen toen zij een gsm herstelde die per ongeluk in het water was terecht gekomen en … nadien opnieuw werkte! Pravin, die een lichamelijke handicap heeft, is een model voor vele jongeren. Hij komt uit een ver afgelegen (tribaal) dorp in het Anaikatty-gebied en schreef zich in voor de cursus ‘Herstel en onderhoud van gsm’s’. Uiteindelijk bleek hij meer geïnteresseerd in de software van gsm’s en wil hij daarvoor verder studeren om er zijn beroep van te maken. In zijn dorp is hij de contactpersoon tussen de plaatselijke gemeenschap en het ARCC-team.

  Getuigenis

  Sumalatha is een weduwe. In India worden weduwen gezien als brengers van ongeluk. Maar Sumalatha liet zich niet doen en schreef zich in voor de naaiopleiding. Ze moet haar derde jaar nog afmaken maar ze heeft reeds een klerenwinkel geopend. Dit geeft haar een inkomen voor haar familie en een plaats in de gemeenschap.

  Regio/LandAnaikatty Gemeenschapscentrum, IndiaReferentiecode70026SectorOnderwijs (DAC 110)Lokale PartnerDreamz IndiaStreefdoel2.500,00 euro