Burundi, Bestrijding vier belangrijkste kinderziektes

Project
Gezondheidszorg, Kwetsbare kinderen en vrouwen

Bestrijding vier belangrijkste kinderziektes, Burundi

Projectcode: 71002

Doelgroep

Wij mikken vooral op de kinderen onder de vijf jaar in zes gezondheidsdistricten.

Doelstelling

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Alexander De Croo, heeft ons vijfjarenprogramma voor Burundi goedgekeurd. De komende vijf jaar zullen wij ons inzetten, samen met onze partners op het terrein om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kinderen onder de vijf jaar te bevorderen, met als belangrijkste doelstelling de kindersterfte terugdringen. Daarnaast willen wij preventieve maatregelen en praktijken introduceren en de weerbaarheid van de lokale bevolking verhogen.

De vier belangrijkste ziektebedreigingen voor kinderen in Burundi zijn malaria, longontsteking, diarree en ondervoeding. Malaria vormt een van de belangrijkste doodsoorzaken (48% van de sterftegevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar) en is in 50% van de gevallen de reden voor consultatie en behandeling. Slechts 19,54% van de kinderen slapen onder een behandelde muskietennet. Acute longinfecties hebben een prevalentie van 16,8%, diarree en andere parasitaire intestinale ziekten hebben een prevalentie van 25% onder de kinderen jonger dan vijf jaar.

Activiteiten

Op basis van de resultaten van een nieuwe aanpak in omringende landen, om de kindersterfte naar beneden te halen en op basis van de resultaten van een pilootproject van onze partner in Burundi, hebben wij beslist om een vervolgprogramma op te zetten met de ICCM aanpak. ICCM staat voor ‘Integrated Community Case Management’, waarbij lokale gezondheidswerkers speciaal opgeleid worden om in de gemeenschap zelf de vier belangrijke ziektebeelden te diagnosticeren en te behandelen, zonder dat mensen zich over lange afstanden moeten verplaatsen naar een kliniek of dispensarium. Deze benadering wordt uitgevoerd in overleg en in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid in Burundi.

De lokale bevolking in de gezondheidsdistricten die we willen bereiken, zal tevens gemobiliseerd worden om deel te nemen aan verschillende vormingen en trainingen om kennis te nemen van preventieve maatregelen om hun weerbaarheid te verhogen. Zo worden er speciale kookprogramma’s georganiseerd om de moeders met ondervoede kinderen te leren voedzame maaltijden te bereiden, om hun kinderen er weer bovenop te krijgen en te voorkomen dat ondervoeding zich opnieuw voordoet.

Uw hulp is nodig

Onze directeur Cécil Van Maelsaeke en bestuurder Tom Rebry zijn in 2016 twee weken naar Burundi getrokken om samen met de programmadirecteur François Niyitegeka, deskundige op dit gebied, het pilootproject te gaan opzoeken en het nieuwe vijfjarenprogramma uit te werken.

We zijn dankbaar dat onze federale overheid, na onderzoek door externe experten, het dossier goedgekeurd heeft. Tearfund moet wel iets meer dan 20% zelf inbrengen de komende vier jaar (2017-2020). De overheid wil dan de overige 80% als subsidie geven. In totaal bedraagt de benodigde eigen inbreng iets meer dan 300.000 EUR over vier jaar. Het totale project bedraagt 1.527.037 EUR. Wij hebben intussen al enkele afspraken met internationale leden van Integral die willen bijdragen voor een belangrijk deel. Tearfund heeft u nodig om haar resterende deel, namelijk 23.000 EUR per jaar bij te dragen. We geloven dat dit mogelijk is. Voor iedere euro die u ons schenkt, legt de overheid er 4 euro bovenop. Een mooie investering is dat. Samen redden we hiermee duizenden kinderlevens.

Extra verslagen

Tussentijds evaluatierapport

Management Response

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71002.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Partners

Ik wil doneren