Doelgroep:

De bewoners van het dorpje Attakanithipa en vooral de kinderen

Doelstelling:

De vicieuze cirkel van armoede doorbreken door de kinderen gezonde voeding te geven, door voor hen een leefbare omgeving te creëren, door hen toegang te bieden tot degelijk onderwijs en door hun ouders een uitweg uit de ellende aan te reiken.

Activiteiten:

Via een dorpsadoptieplan en kindersponsorplan worden de inwoners en vooral de kinderen geholpen hun dorp leefbaar te maken.

Resultaten:

 • De bouw van de school is afgerond. De school heeft ruimte klaslokalen en een grote speeltuin. Ook kon er een laboratorium voor lessen biologie en scheikunde geïnstalleerd worden.
 • In de school wordt lesgegeven tot aan de 10de klas, dat wil zeggen tot de kinderen 15 jaar zijn.
 • In het opvangtehuis “Birds Nest” wonen permanent 15 kinderen. Daarnaast komen er overdag nog kinderen naar de opvang, maar zij gaan thuis slapen. Ten slotte komen er een 10-tal kinderen naar het centrum voor een maaltijd. Het gebouw heeft een nieuwe look gekregen door schilderijen die werden aangekocht. Ook werd het gebouw voorzien van nieuwe voorzieningen op het vlak van elektriciteit en sanitair en er werd een nieuwe vloer gezet in de centrale ruimte. Nieuwe kamers werden gebouwd en oude opgeknapt. Deze werken gaven de hele campus een nieuwe look.
 • De kleuterschool is er voor kinderen vanaf 6 maanden tot 4 jaar. Ook zwangere vrouwen kunnen er terecht en mee-eten. Het centrum werd voorzien van nieuwe meubels, zoals stoelen, tafels en spelmateriaal. Ook werd er een nieuwe speeltuin geïnstalleerd. Dit initiatief is er vooral voor de kinderen uit de lagere kaste. Zo leren deze kinderen spelen en op gezonde wijze te leven. Ook voor jonge moeders zijn praatgroepen en bewustmakingsprogramma’s.
 • We ondersteunen ook jonge mensen die hoger onderwijs volgen. Bijna 5 mensen zijn klaar met hun industriële opleiding. Deze opleidingen helpen deze jonge mensen echt om een baan te vinden waardoor ze hun gezinnen kunnen onderhouden. Daarin speelt mee dat Sullurpeta een belangrijke plek is voor industrie.
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project zijn:

  GEEN ARMOEDE KWALITEITSONDERWIJS GENDERGELIJKHEID

  Interest story

  Teja is een zeer eenzaam meisje. Haar vader verliet haar toen ze negen jaar oud was. Haar moeder stond er alleen voor om haar op te voeden. Teja valt onder het sponsorprogramma.

  Door haar gezinssituatie verlieten ze ons dorp en gingen ze leven in een kleine sloppenwijk in Sullurpeta. We zochten hen op en overtuigden de moeder van het belang van onderwijs voor de kinderen. De moeder kon zich er in vinden maar weigerde later toch om Teja naar het hoger onderwijs te laten gaan. En het is ook heel moeilijk voor een jong arm meisje om hoger onderwijs te volgen.

  Het was voor de moeder heel moeilijk om te zorgen voor het collegegeld door de zware levensomstandigheden waarin ze verkeerden. Ook was ze niet in staat om te gaan werken en haar jonge dochter alleen thuis te laten omdat ze regelmatig last hadden van jongens die dronken waren. We hebben ervoor kunnen zorgen dat ze in beveiligd huis konden gaan wonen. Dat gaf de moeder meer vertrouwen om Teja aan te moedigen om haar studies voort te zetten. En Teja ging verder studeren.

  Vandaag is Teja vastberaden om al haar lessen bij te wonen. Ze wil haar studie – nu klas 10- absoluut voltooien. Ze wil ook iets betekenen voor de meisjes die in eenzelfde situatie zitten als zij.

  Het is niet gemakkelijk voor haar de lessen te volgen want het ontbreekt haar aan vervoer, kleding en boeken. En ’s avonds laat naar huis lopen is ook niet evident voor een jong meisje. Maar toch wil ze school blijven volgen.

  We ondersteunen haar inspanningen en inzet met hulp en begeleiding op het vlak van onderwijs en met kleding. En we zullen haar blijven ondersteunen.

  Het is erg bemoedigend te mogen vaststellen dat er al heel wat jonge mensen die we ondersteunden een goede baan hebben mogen vinden. Ze staan model voor anderen in hun lokale gemeenschap. Baladarshan zal deze jonge mensen blijven steunen, ook de komende jaren.

  Regio/LandAttakanithipa in Andhra Pradesh (India)Referentiecode70024SectorOnderwijs (DAC 110)Lokale PartnerBaladarshan