India, Dorpsontwikkeling

Project
Kwetsbare kinderen en vrouwen

Dorpsontwikkeling, India

Projectcode: 70024

Doelgroep

De bewoners met in het bijzonder de kinderen uit vier dorpen rondom het Sullurpeta- gebied in Nellore, Andhra Pradesh, India.

Doelstelling

De vicieuze cirkel van armoede doorbreken door de kinderen gezonde voeding te geven, door voor hen een leefbare omgeving te creëren, door hen toegang te bieden tot degelijk onderwijs en door hun ouders een uitweg uit de ellende aan te reiken.

Activiteiten

Via een dorpsadoptieplan en kindersponsorplan worden de inwoners en vooral de kinderen geholpen hun dorp leefbaar te maken.

Resultaten

In 2018 konden we volgende vier families en drie kinderen helpen:

Familie C.

Familie C. heeft een zoon in de vierde klas en een dochter die het eerste jaar van een apothekersopleiding heeft voltooid. Dit meisje werd al sinds de zesde klas ondersteund via Baladharshan en tot op vandaag studeert ze zeer goed. In India, meer bepaald in het Zuiden, is het zeer bijzonder voor een meisje uit een lagere kaste, onder de armoedegrens, om dit soort opleiding te volgen. Dankzij Baladharshan kan de droom van dit meisje toch nog uitkomen!

Familie P.

Familie P. heeft twee zonen en een dochter. De kinderen gaan naar een Engelse middelbare school in hun dorp (klas 6, 8 en 9). Er is duidelijk goede voortgang in hun studies te merken. De dochter is toegelaten op het internaat waar de accommodatie en het eten goed is. Baladharshan ondersteunt de studies van de dochter en helpt bij het aankopen van uniforms, boeken en inschrijvingsgeld van de zonen.

Familie S.

Familie S. heeft drie kinderen. Het meisje volgt een dure opleiding ICT, dankzij een toelage van de overheid en de steun van Baladharshan in de vorm van kleding, logement en voedsel. Zij heeft nog twee jaar te gaan. De twee jongens lopen school in de plaatselijke katholieke basisschool. Zij worden geholpen met schooltoelage en – boeken.

Familie T.

Familie T. heeft een zoon (klas 7) en een dochter (klas 9). De kinderen gaan elke dag bijna 20 km verder naar school op de brommer van de vader. Het meisje is de beste van de klas en ontvang al verschillende prijzen in wetenschappen en wiskunde. Ook haar broer doet het goed op school. De ouders werken hard om hun kinderen te geven wat ze nodig hebben en zijn trots op hun prestaties. Baladharshan ondersteunt door de aankoop van schoolboeken en uniforms.

A.

A. kwam alleen te staan en werd naar het Baladharshan centrum gebracht. Vandaag zit ze in het eerste jaar van de algemene opleiding verpleging, op internaat. Ze hoopt over twee jaar de opleiding verpleegkunde af te ronden en een volwaardig beroep te kunnen uitoefenen.

S.

S. volgt een twee jaar durende opleiding in wiskunde, fysica en chemie. Ze is blij dat ze terug kan studeren. Ze is ontzettend dankbaar voor haar sponsor-ouders voor de kans die ze krijgt een opleiding te volgen.

D.

D. is een heel vriendelijke en trouwe student. Ze verloor haar vader en grootvader en lijdt sinds dien aan een depressie als gevolg van financiële problemen. Baladharshan ondersteunt haar met de studies. Ze doet het nu heel goed op school.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 70024.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Ik wil doneren