Doelgroep

Sinds 1988 ondersteunen we kinderen die in het tehuis van Christian Service Society (CSS), ‘Home of Blessings’ verblijven. Steeds meer kiest men ervoor om de kinderen in hun (thuis) gezin te laten opgroeien waardoor hun leefomgeving en school hetzelfde kan blijven (de CBESP-methode).

Doelstelling

Sinds 2011 gebruikt CSS meer en meer het Community Based Education Support Program (CBESP). De kinderen die we sponsoren, zitten in dit programma. Het is een andere methode waarbij de kinderen thuis kunnen blijven wonen en daardoor in hun eigen omgeving naar school gaan. CSS houdt hierop supervisie.
De algemene doelstelling is om deze kinderen een kansrijke toekomst te geven via gedegen onderwijs, gezondheidszorg en sociale begeleiding.

Activiteiten

Er wordt onderdak verstrekt en voedsel, kleding, geneeskundige zorg en onderwijs gegeven. De ouderen onder hen kunnen een beroepsopleiding volgen.

Resultaten

In 2016 werden er gemiddeld 191 kinderen ondersteund. Tearfund steunt 33 meisjes die in het tehuis verblijven, de andere kinderen komen uit het CBESP, 11 onder hen volgen het LTP (Leadership Training Program). 95 % van de kinderen zijn geslaagd voor de examens en zijn overgegaan naar het volgende leerjaar.
U vindt hier meer informatie over de kinderadoptieprogramma’s.

Regio/LandKhulna, in het zuiden van BangladeshReferentiecode72003SectorOnderwijs (DAC 110)Lokale PartnerChristian Service Society (CSS) Streefdoel50.000 euro