Recht maar geen geld…

Door het lage inkomen van begunstigden onder de Roma gezinnen lopen vele tieners het risico hun middelbare school niet af te maken. Het behalen van een diploma is zeker voor hen van groot belang in het vooruitzicht van een beter leven. Omdat de financiële middelen niet toereikend genoeg zijn om het schoolgeld te betalen zijn de jongeren dikwijls genoodzaakt om tussen de leeftijd van 12-14 jaar de school te verlaten. Dit heeft als gevolg dat ze veel te jong wat gaan rondhangen, lusteloos worden omdat ze niets belangrijks om handen hebben, gedemotiveerd zijn.

Voor meisjes is het niet ongewoon om vroegtijdig de school te verlaten, ze worden jong voorbereid op een huwelijk en leren thuis het huishouden doen en passen op de jonge kinderen. Jongens volgen hun vader op bij het recycleren bij de vuilniscontainers, hout hakken of marktverkoop.

Roma kinderen, vooral de meisjes, lopen wat alle sociaal economische indicatoren betreft achter bij de algemene populatie van de kinderen. Slechts 15% van de meisjes gaat naar de middelbare school terwijl 57% van hen voor hun 18 jaar trouwt.

ROSA onze lokale partner speelt in op deze nood. Door middel van workshops voor tieners en ouders willen ze deze doelgroep de belangrijkheid doen inzien van het afmaken van de school en welke rol ouders hierin spelen: hun kinderen motiveren en stimuleren om regelmatig naar school te gaan en een manier vinden om dit mogelijk te maken.

Sommige ouders maken nog wel eens schulden om hun kind toch een kans te geven. Om nieuwe schoolboeken te kopen is er niet genoeg budget en als ze deze niet tweedehands kunnen aanschaffen, worden de meeste van de materialen gekopieerd. En ook dit kost geld.

Het gaat niet alleen om schoolkosten, ook moet er voorzien worden voor degelijke kleding en schoeisel, dagelijks een klein bedrag om te eten. Het is hier de gewoonte dat de leerlingen iets kopen als ontbijt of lunch. De armste gezinnen geven hun kinderen wel eens een boterham van thuis mee, maar dan worden ze uitgelachen.

We hebben een selectie gemaakt van schoolgaande kinderen die leergierig zijn en door de ouders gemotiveerd worden om naar school te gaan. Wij volgen deze persoonlijk op.

Helpt u mee om de kosten te dragen zodat deze tieners de lessen van de middelbare/hoge school kunnen blijven volgen?

U kunt dit project helpen door gebed en financiële steun door uw gift over te maken op het rekeningnummer van Tearfund met vermelding van “71001 – Onderwijs”.

Regio/LandServiëReferentiecode71001SectorOnderwijs (DAC 110)Lokale PartnerROSA