Roma hulp Servië

Project
Kwetsbare kinderen en vrouwen

Roma hulp Servië

Projectcode: 71001

Doelgroep

Roma gezinnen die met moeilijke omstandigheden te kampen hebben en vaak op een mensonwaardige manier moeten wonen.

Doelstellingen

Verlenen van humanitaire hulp via verschillende kleine projecten en het bieden van sociale hulp om op die manier de noden en levensomstandigheden van de doelgroep te verlichten.

Activiteiten

 • Huizenbouw/renovatie
  Door het renoveren en herstellen van de woningen waarin de kwetsbare Roma gezinnen wonen, wil het project hun woonomstandigheden leefbaarder maken. Slechte woningen lijden vaak tot onhygiënische omstandigheden en tast de gezondheid van de begunstigden aan. Ook kan dit lijden dat kinderen niet meer naar school kunnen gaan omdat de sociale dienst vereist dat kinderen in een menswaardige woning leven.
 • Winterproject
  De meeste arme Roma werken als seizoenarbeider. Ze verdienen als fruitplukkers en arbeiders op het veld. De opbrengst dient om de winterperiode door te komen en te voorzien in aankoop van hout en voedsel. De reserve die opgebouwd worden gedurende de zomermaanden blijken vaak niet voldoende te zijn om de strengste wintermaanden van januari tot maart door te komen. Tijdens de wintermaanden wil het project de gezinnen tegemoet komen door het leveren van houtbrikketen, milieuvriendelijke kachels, noodzakelijk winterbenodigdheden en voedselpakketten.
 • Onderwijs
  Het behalen van een diploma is zeker van groot belang in het vooruitzicht van een beter leven. Omdat de financiële middelen niet toereikend genoeg zijn bij vele van de Roma gezinnen, zijn jongeren dikwijls genoodzaakt om tussen de leeftijd van 12-14 jaar de school te verlaten. Dit heeft als gevolg dat ze veel te jong wat gaan rondhangen, lusteloos worden omdat ze niets belangrijks om handen hebben, gedemotiveerd zijn.
  Voor meisjes is het niet ongewoon om vroegtijdig de school te verlaten, ze worden jong voorbereid op een huwelijk en leren thuis het huishouden doen en passen op de jonge kinderen. Jongens volgen hun vader op bij het recycleren bij de vuilniscontainers, houthakken of marktverkoop.
  Roma kinderen, vooral de meisjes, lopen wat alle sociaaleconomische indicatoren betreft achter bij de algemene populatie van de kinderen. Slechts 15% van de meisjes gaat naar de middelbare school terwijl 57% van hen voor hun 18 jaar trouwt.
  Wij willen deze jongeren helpen zodat naar school kunnen blijven gaan en later een beroep kunnen leren. Op die manier kan deze hulp bijdrage in het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

Impactverhaal

In 2020 kwamen Louis en Anne-Marie via de lokale partner ROSA in contact met de weduwe Dragana. Door een burenruzie kwam haar man om door een geweerschot. Het verdriet van het verlies van echtgenoot en vader was groot. Hij was de enige op dat moment die zorgde voor de inkomsten. In Servië is de wachttijd tot het bekomen van weduwepensioen lang. De toelage is niet genoeg om een familie met vier schoolgaande kinderen te onderhouden. Sporadisch ging Dragana poetsen, maar door het overlijden van haar man had ze daar geen kracht meer voor.

Bij de eerste ontmoeting gaven we een groot voedselpakket voor de hele familie en brandhout. Bij een volgend bezoek konden wij hen ook voorzien van een kookkachel. Dragana gaf toen aan dat ze zich bekommerde om het verloop van de studies van de kinderen. Haar oudste zoon Martin zou niet kunnen afstuderen in 2021 door gebrek aan geld.

Gedurende vier maanden van de winterperiode ondersteunden we hen in het project onderwijs dat opgestart werd in 2020. Er werd voorzien in terugbetaling van transport zoals bus en trein, kleding en schoeisel voor het eindexamen en het eindejaarsbal (welke in Servië heel belangrijk is), schoolbenodigdheden en een laptop om de lessen online te kunnen volgen. Zo slaagde de oudste zoon via de school in het behalen van zijn rijbewijs. Hij studeerde af met een diploma als lasser. Wij konden hem een lasapparaat geven om alvast aan de slag te kunnen gaan in zijn omgeving. Helemaal enthousiast was hij hierover omdat hij op deze manier kan bijdragen aan de lasten van het gezin waarvoor hij zich nu een beetje verantwoordelijk voelde.

Dragana werd gesterkt door de regelmatige bezoeken en humanitaire hulp die werden gehouden. Het was mogelijk om met haar wat te praten, naar haar leed luisteren en te bidden. Ze was gelovig en wij moedigden haar aan om God te danken onder alles en medegelovigen op te zoeken.

Bij ons laatste bezoek in het voorjaar zagen we een andere blik en een meer opgewekte vrouw voor ons staan en we wisten dat ze het zou redden. Ook de jongens waren veranderd. Vele maanden zekerheid, goede voorraad aan eten en warmte, iemand die om hen gaf en zorgde om doorheen een moeilijke periode te komen, maakten dat ze allen zeer dankbaar waren en emotioneel bij de verkregen hulp. Tiental keren bedankte Dragana ons en de Heer voor al wat we voor haar gezin betekend hebben.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Foto’s: © Louis en Anne-Marie Van de Voorde – Trappeniers/Tearfund

Ik wil doneren