Doelgroep

Personen met Ebola

Doelstelling

Overdracht van Ebola virus, de dodelijkheid en overlijdens een halt toe roepen

Activiteiten

De activiteiten staan beschreven onder de resultaten

Resultaten behaald in 2015

Met onze lokale partner MAP International verleenden we noodhulp als reactie op de Ebola crisis die er in Liberia heerste. In coördinatie met nationale en internationale inspanningen, werkt er gewerkt aan het stoppen van de overdracht van het Ebola-virus en het terugdringen van de morbiditeit en mortaliteit als gevolg van deze virale dreiging.

Het Ebola-virus besmette 17.000 mensen wat resulteerde in 6000 sterfgevallen in West-Afrika. Het virus heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de bestaansmiddelen ​​in de regio had. Het kostte de landen veel moeite om te reageren op en ondersteuning te bieden aan de tienduizenden getroffen mensen getroffen met de bestaande algemene gezondheidszorg. Men schat dat er maar liefst 11 miljoen mensen te maken kreeg met deze epidemie.

Welke acties werden ondernomen?

 • 8 ziekenhuizen werkten mee aan de campagne tegen Ebola, waaronder 4 behandelingscentra voor Ebola
 • Er werd zo goed mogelijk gezorgd voor de gezondheidswerkers om de kans op besmetting minimaal te houden. Er werden voortdurend inspanningen geleverd om het aantal besmettingen te verlagen.
 • Er werden 10.000 Protective Personal Equipment kits en Isolation Kits aan de 8 ziekenhuizen geleverd.
 • 800 gezondheidswerkers werden getraind om deze kits te kunnen gebruiken
 • Gezinnen werden getraind om voorzorgsmaatregelen te treffen om Ebola besmetting te voorkomen.
 • Honderden werkers werden getraind om Ebola snel te herkennen en op te sporen
 • Gezondheidswerkers gaven de bevolking training om de gezondheidssituatie te verbeteren
 • 2500 huishoudens kregen een hygiëne kit
 • Er werden 10-tallen meetings georganiseerd om de bevolking te sensibiliseren en uitleg te geven over het virus, ed.
 • Via diverse radiostations en een spotje op televisie werd de bevolking geïnformeerd en gesensibiliseerd
 • De gezondheidscentra die door MAP werden ondersteund, bleven ondertussen toegankelijk voor de basis gezondheidszorg
 • Bij 187 scholen werden de hygiënisch omstandigheden nagekeken. Bij velen moest WASH diensten worden aangeboden om ze de kans te geven om spoedig weer te herstarten. Er moesten extra latrines gebouwd of hersteld worden, waterpompen geïnstalleerd en hersteld worden. Ook waterbronnen moesten terug in orde gemaakt worden. Maar liefst 136 van deze scholen hadden geen voorzieningen om de handen te kunnen wassen.
 • De nodige psychosociale zorg werden verleend aan 622 deelnemers vanuit de drie provincies.
 • Regio/LandDrie regio's met minste hulpverlening in LiberiaReferentiecode77067SectorGezondheidszorg (DAC 120)Lokale PartnerMission EastStreefdoelProject beëindigd in 2015