Doelgroep

Patiënten met Ebola

Doelstelling

Bestrijden van het Ebola-virus

Activiteiten

Informeren van de bevolking, psychologische steun voor slachtoffers, voeding en materiële hulp voor mensen in quarantaine en andere slachtoffers

Resultaten behaald in 2015

De bevolking in de vier getroffen districten ontvangt juiste informatie in eigen taal over preventie, controle en het verminderen van het stigma dat rust op het Ebola virus.

  • Er werden boodschappen met hoop via diverse radiostations in de lokale talen uitgezonden, voor elk district
  • Maar liefst 868.000 mensen werden zo bereikt. De boodschappen gaven de Ebola-werkers en hen die besmet waren hoop.
  • Luisteraars konden reageren op de programma’s waardoor er goede uitwisseling en debat ontstond. De feedback van de luisteraars hielp ook om de werking en het project verder te verbeteren. Honderden mensen belden, en bijna 5000 sms berichten werden verstuurd naar aanleiding van de radioprogramma’s
  • 123 kerkleiders werden getraind om pastorale zorg te verlenen aan mensen en de bevolking die getroffen was door Ebola
  • 284 mensen die te maken hadden met Ebola werden bezocht door de pastorale werkers
  • Er werd voedselhulp en materiële hulp geboden aan mensen die in quarantaine moesten verblijven, aan mensen in behandeling en aan mensen die Ebola hadden overleefd en wezen die achterbleven. Zo werden er 85 huishoudens geholpen en 600 patiënten
  • 625 mensen die Ebola hadden of het virus overleefd hadden, 480 patiënten in behandelingscentra en 625 wezen werden voorzien van voedselpakket en materiële hulp, een voorraad goed voor 5 maanden.
  • Regio/LandDe vier meest getroffen districten in het noorden en oosten van Sierra LeoneReferentiecode77066SectorGezondheidszorg (DAC 120)Lokale PartnerTearfund (UK)StreefdoelProject beëindigd in 2015