Doelgroep

De inwoners van Mahatsara en de omliggende dorpen

Doelstelling

De steeds groeiende bevolking van Mahatsara voorzien van zuiver drinkwater, met als einddoel een betere algemene gezondheid en welzijn

Activiteiten

Het maken en installeren van waterpompen en het sensibiliseren van de bevolking rond het hygiënisch omgaan met water en het onderhoud van de pompen.

Behaalde resultaten tussen 2013 en 2017

Momenteel zijn er reeds 140 waterpompen geïnstalleerd, waardoor nu al 15.000 dorpelingen toegang hebben tot veilig drinkbaar water. Deze realisatie kon gebeuren dankzij fondsen van de Koning Boudewijnstichting tussen 2013 en 2015, private donateurs en acties zoals de PaxX Global Cycling Challenge in 2017. Dit was een wielerdriedaagse “dwars door België “ waarvan de opbrengst ten voordele van dit project.

In de komende drie jaar zouden er nog eens 120 waterpompen worden geïnstalleerd in 22 dorpen met behulp van giften van Tearfund. In 2017 werden de volgende realisaties bekomen:

  • 5 nieuwe pompen werden geplaatst in 2 dorpen
  • 2 nieuwe pompknoppen werden geïnstalleerd
  • 15 pompen werden onderhouden of gerepareerd en systematische controle van de bestaande pompen werd uitgevoerd
  • Bewustzijnscampagnes vonden plaats rond veilig (water)gebruik, onderhoud en reparaties van de waterpompen
  • 1200 cement blokken werden gemaakt die direct kunnen worden gebruikt

Het is belangrijk dat er verder geïnvesteerd wordt in het project, omdat de waterpompen niet enkel zorgen voor toegang tot veilig drinkbaar water, maar ook tot het verbeteren van de algehele levensomstandigheden. Een belangrijke investering hierbij dit jaar is de bouw van de productieafdeling. Zo kunnen er naast het plaatsen van de pompen, ook pompen worden gemaakt en onderhouden met lokaal materiaal door de bevolking zelf, wat de plaatselijke economie ten goede komt.

U kunt helpen met de verdere uitvoering van het waterpompenproject door gebed en financiële steun. Samen helpen we de levenssituatie van de dorpelingen in en rond Mahatsara verbeteren.
U kunt uw steun overmaken op rekening van Tearfund met vermelding van “Waterpompen, code 71009”.

Regio/LandRegio rond Mahatsara in MadagascarReferentiecode71009SectorWatervoorziening en Sanitatie (DAC 140)Lokale PartnerSIM Madagascar