Doelgroep

De inwoners van Mahatsara en de omliggende dorpen

Doelstelling

De steeds groeiende bevolking van Mahatsara voorzien van zuiver drinkwater, met als einddoel een betere algemene gezondheid en welzijn

Activiteiten

Het maken en installeren van waterpompen en het sensibiliseren van de bevolking rond het hygiënisch omgaan met water en het onderhoud van de pompen.

Behaalde resultaten in 2015

Het project ging van start in 2013 en werd eind 2015 afgerond. Hieronder vinden jullie de resultaten van het project:

De algemene doelstelling van dit project was het ondersteunen van de inwoners van enkele dorpen aan de oostkust van Madagaskar in hun strijd tegen armoede door het voorzien van duurzame basisinfrastructuur.

Meer specifiek wilden we dit bereiken door:

 • 6 dorpen te voorzien van waterpompen, die met de hand bediend kunnen worden.
 • Het aanstellen van verantwoordelijken voor de waterpompen, die weten hoe ze de pompen kunnen onderhouden en hoe ze het gebied rond hun pomp proper en hygiënisch kunnen houden.
 • De doelstelling om 6 dorpen aan de oostkust van Madagascar te voorzien van waterpompen die met de hand kunnen bediend worden, werd ruimschoots behaald.

  Eind 2013 waren er 22 pompen geplaatst in 1 dorp. Eind 2014 telden we al 88 pompen in 10 verschillende dorpen. En eind oktober 2015 zijn er 110 pompen in maar liefst 13 dorpen geplaatst. Telkens werd er bij iedere pomp een verantwoordelijke aangesteld.

  Ondertussen zijn er nog 6 dorpen waar men bezig is om putten te graven, waarna het team er pompen zal plaatsen. Daarnaast zijn er ook nog 7 dorpen die een aanvraag voor een waterpomp deden. Met hen moet er nog overleg volgen.

  Er werden in totaal 110 pompen geïnstalleerd in 13 verschillende dorpen:

 • Mahatsara (28 pompen)
 • Fiadanana (8 pompen)
 • Tanandava-Mahatsara (4 pompen)
 • Amboroundra (5 pompen)
 • Niarovana-Carolina (10 pompen)
 • Tanandava-Ambouriaramy (1 pomp)
 • Tanambao-Stivangiana (19 pompen)
 • Ambomiariva (10 pompen)
 • Ambohimanarivo (11 pompen)
 • Beparasy-Stivangiana (5 pompen)
 • Ambohimahasoa II (1 pomp)
 • Hazoafe (2 pompen)
 • Tratramarina ( 6 pompen)
 • In alle dorpen waar pompen werden geïnstalleerd, gaven we vorming over het onderhoud van de pompen, het belang van proper water, hygiënisch omgaan met de pomp en met het water, hoe handen wassen, het belang van zeep bij het wassen van de handen, etc.

  De pompverantwoordelijke is o.a. verantwoordelijk voor het ’s avonds afsluiten van de pomp met ketting en hangslot (tegen diefstal) en het ’s morgens weer openen van de pomp. Hij ziet er op toe dat de pomp op de juiste manier wordt gebruikt en dat het gebied rondom de pomp proper en hygiënisch blijft. Hij meldt een eventueel defect van of probleem met de pomp aan SIM Madagaskar of aan een verantwoordelijke van een lokaal kerkje die het vervolgens verder zal opvolgen.

  Het project gaf werk aan een team van 7 jonge mannen uit de verschillende dorpen.

  Regio/LandRegio rond Mahatsara in MadagascarReferentiecode47029SectorWatervoorziening en Sanitatie (DAC 140)Lokale PartnerSIM MadagascarStreefdoelProject beëindigd in 2015