Doelgroep

26.760 personen (4.460 huishoudens) in afgelegen gebieden in Zuid Kivu

Doelstelling

Bijdragen aan een betere voedselzekerheid en het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare huishoudens in door conflicten getroffen gemeenschappen in Zuid-Kivu

Activiteiten

Bevolking in afgelegen bieden in Zuid Kivu voorzien van voedselhulp, opbouw van landbouw, lokale capaciteitsopbouw

Resultaten behaald in 2015

Inzake het verhogen en diversifiëren van de landbouwproductie
 • 2000 huishoudens werden geselecteerd en ontvingen als zaaigoed 10 kg rijst, 12 kg aardnoten, 10 kg maïs en 12 kg bonen
 • 2000 boeren werden getraind rond het voeren van intensieve, duurzame landbouw
 • 1500 huishoudens werden getraind rond voeding en rond de thema’s HIV en AIDS
 • Er werden 5 graanbanken opgericht op tegemoet te komen aan de noden van de boeren
 • 50 huishoudens werden geholpen bij het starten van een demonstratieveld
 • 600 mensen hebben deelgenomen aan de landbouwdagen georganiseerd door Tearfund in de verschillende gemeenschappen
 • 700 boeren hebben de Wereld Voedseldag gevierd
 • Inzake ontwikkeling van de landbouw door middel van vee, het kweken van vis en landbouwgerelateerde activiteiten om inkomsten te verwerven
 • 8 graanmolens werden geïnstalleerd en per molen is er een comité (met 70% vrouwen)
 • 400 huishoudens ontvingen geiten en kippen en training over duurzame veehouderij en veredelingstechnieken
 • 80 visvijvers werden aangelegd
 • 80 vissers werden getraind in het beheer van visvijvers
 • Inzake de paraatheid en het reageren op rampen
 • Installeren en trainen van 8 Community Disaster Management Committees (CDMCs)
 • Opstellen van actieplannen om beter om te gaan met rampen
 • 2400 huishoudens kregen een training en installeerden 35 schanskorven
 • 1000 personen kregen een training rond het verband tussen ontbossing en overstromingen
 • 1000 personen kregen training rond het gebruik van energiebesparende kachels
 • 1000 boeren kregen een training rond het goed beheer en gebruik van gronden
 • Regio/LandZuid-Kivu (Democratische Republiek Congo)Referentiecode43031SectorVoedselzekerheid (DAC 520)Lokale PartnerTearfund (UK)StreefdoelProject beëindigd in 2015