Doelgroep

Slachtoffers van de aardbeving

Doelstelling

Wederopbouw van het zwaar getroffen district Dhading in Nepal. Onze lokale partner United Mission to Nepal (UMN) geeft dit project vorm.
Ze werken hiervoor nauw samen met lokale mensen en partners om gemeenschappen opnieuw op te bouwen. Bijzondere aandacht hebben ze voor de allerarmsten en meest hulpbehoevenden.

Activiteiten

UMN werkte een heropbouwprogramma uit dat bestaat uit de volgende zes hoofddoelen:

 • De bevolking ondersteunen zodat ze weer kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Voorzien van vee, telen van gewassen en training organiseren.
 • Herbouw van huizen en verlenen van onderdak. Aardbevingsbestendige bouw.
 • Kinderen weer toegang geven tot onderwijs. In tijdelijke leercentra (TLC’s) worden leerkrachten en ouders getraind om voorbereid te zijn op rampen. Er wordt psychosociale hulp aangeboden en traumaverwerking in groepssessies georganiseerd. Schoolbesturen, leraar- en ouderverenigingen en moedergroepen worden getraind in hun werk en verantwoordelijkheden.
 • Kinderen en volwassenen krijgen psychosociale ondersteuning om trauma’s te verwerken.
 • Productie van voedzaam voedsel. De voedingstoestand van kinderen onder de vijf jaar en van zwangere en zogende vrouwen wordt verbeterd.
 • De gemeenschap wordt goed voorbereid op mogelijke nieuwe natuurrampen.
 • Resultaten

  Het project startte afgelopen zomer en duurt twee jaar.
  Tijdens de eerste noodfase voorzag Tearfund 60.000 euro om de geneesmiddelenstock van de verschillende medische posten aan te vullen, samen met International Health Partners (lid van onze alliantie Integral evenals Tearfund). Ook de medische posten van onze historische partner INF werden hierdoor geholpen.

  Resultaten behaald in 2015

  Door de aardbevingen van 25 april en 12 mei 2015 was er in het district Dhading veel vernietigd. Dit had een invloed op alle aspecten van het leven van de bevolking.
  Dit project wilde in samenwerking met de lokale bevolking en de lokale partners van UMN de gemeenschappen weer opbouwen door er voor te zorgen dat er weer bestaansmiddelen voorhanden zijn, er huizen en schuilplaatsen werden herbouwd, het onderwijs weer op poten te zetten, kinderen en volwassenen psychosociale ondersteuning aan te bieden, door te voorzien in voeding en de gemeenschappen voor te bereiden op toekomstige rampen.
  De nadruk lag op drie regio’s in het noorden van Dhading en 2 in het zuiden. In het totaal ging het over zo’n 7200 huishoudens. UMN besteedde in de hulpverlening bijzondere aandacht aan de behoeften van de armsten en mensen en bevolkingsgroepen die in moeilijke levensomstandigheden verkeerden.
  Het wederopbouwprogramma dat UMN hiervoor ontwikkelde beslaat twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar mits er middelen voor gevonden worden.
  In het najaar van 2015 ging er veel aandacht en tijd naar het samenstellen van een sterk en professioneel team om dit project de komende tijd te trekken en te realiseren. Dit heeft heel wat tijd gekost en tegenslagen gekend, maar het team was begin 2016 operationeel en is bezig met de realisatie van het project. Daarover in het jaarverslag van 2016 meer.

  (Bronvermelding fotogalerij: Integral alliance/Tearfund/INF)

  Regio/LandDistrict Dhading, NepalReferentiecode77074SectorLandbouw (DAC 311), Noodhulp en Wederopbouw (DAC 700), Onderwijs (DAC 110)Lokale PartnerUMN (United Mission to Nepal)Streefdoel50.000 euro (reeds 22.000 euro gefinancierd)