In samenwerking met Woord en Daad

Waar doen we het voor

Het doel

Samen helpen we kwetsbare vrouwen aan de start!

Wereldwijd zitten miljoenen vrouwen gevangen in een systeem van armoede. Veelal zijn zij niet in staat zich te verweren tegen het geweld, de uitbuiting, de ongerechtigheid die hen wordt aangedaan. 

Eén doel: elke vrouw het recht geven om veilig te bevallen. In te veel delen van de wereld wordt dit basisrecht nog steeds ontzegd aan talloze vrouwen, met vaak hartverscheurende en vermijdbare gevolgen.

Bij onze projectwerking leggen wij belangrijke accenten op het verhogen van de levenskwaliteit van kwetsbare vrouwen en kinderen, door een verbetering van de toegang tot belangrijke gezondheidszorgen en daarom zetten wij ons in om de bouw van twee materniteiten te ondersteunen, één in Burkina Faso en één in Madagaskar. 

In Madagaskar en Burkina Faso worden te veel vrouwen geconfronteerd met hoge moeder- en pasgeborenen sterftecijfers. Complicaties tijdens de bevalling zijn wijdverspreid en vaak vermijdbaar moest er toegang zijn tot veilige bevallingszorg.

Met jouw inzet kunnen we deze realiteit veranderen. De voorgestelde uitbreiding van de materniteit zal de kwaliteit van de zorg voor zwangere vrouwen en pasgeborenen drastisch verbeteren. We streven ernaar om meer ruimte te bieden voor bevallingen. Daarnaast zullen we ook een speciale ruimte creëren voor hoogrisicopatiënten, zodat moeders en hun baby’s niet van elkaar gescheiden hoeven te worden.

Om dit mogelijk te maken, hebben we jouw hulp nodig. Doe mee aan Sport for Others en zet je in voor een wereld waarin elke vrouw het recht heeft om veilig te bevallen. Samen kunnen we levens redden en een blijvende impact maken op de gezondheid van moeders en kinderen in Burkina Faso en madagaskar.