In samenwerking met Woord en Daad

Medisch Beleidsplan

Medisch beleidsplan

Deo volente zaterdag 28 september vindt Sport for Others plaats in de prachtige Belgische Ardennen. Sport for Others zal alles in het werk stellen om er een veilige tocht voor alle betrokkenen van te maken. In dit beleidsplan wordt beschreven op welke manier de organisatie ervoor zorg draagt dat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers wordt gewaarborgd. 

Algemeen uitgangspunt

Deelname aan het evenement is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Sport for Others kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel en/of materiële schade. 

    Medische zorg tijdens het evenement

    Gezond en fit de finishlijn passeren. Dat is iets waar je zelf mede voor verantwoordelijk bent. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Omdat je gezondheid tijdens het evenement niet onze verantwoordelijkheid maar wél onze zorg is, staat er tijdens het evenement een medisch team paraat voor eerste hulp bij ongelukken. Op de startlocatie zijn diverse EHBO’ers als ook een arts aanwezig. Na het vertrek van de deelnemers gaan zij uiteen en zijn zij flexibel en op afroep inzetbaar op de routes. Zij zijn in het bezit van een AED. Tevens worden op de fietsroutes motards ingezet die als aanspreekpunt fungeren in voorkomende situaties.