Ik wil doneren

Noodhulp

Bangladesh

Individuele adoptie

Bangladesh is één van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld en is zeer dicht bevolkt. Ruim een kwart van de bevolking is nog ongeletterd. Grote delen van het land worden regelmatig door overstromingen en cyclonen geteisterd.

Tearfund werkt hier reeds vele jaren samen met Christian Service Society (CSS), een organisatie die op vele terreinen actief is. In 1981 opende CSS te Khulna een tehuis voor kinderen, waar zij terecht konden voor onderdak, voedsel, kledij, onderwijs en liefde. Het werk groeide tot vier tehuizen en enkele scholen, waaronder twee middelbare, in verschillende plaatsen.

Sinds 2011 is CSS stilaan meer en meer overgegaan naar een aanpak op communautair en gezinsniveau. Dit wordt het “Community Based Education Support Program” (CBESP) genoemd. Het kind woont thuis en gaat in de nabije omgeving naar school en kan dus opgroeien en zich ontwikkelen binnen de familiale omgeving en de gemeenschap. Begin 2020 werd het laatste tehuis gesloten.

De kinderen die in het adoptieprogramma opgenomen worden, komen uit zeer kansarme gezinnen, waarvan de ouders ongeletterd zijn en – ondanks hun harde werk – niet voor voldoende inkomen voor hun gezin kunnen zorgen. Zonder de financiële steun van de adoptie kunnen zij de schoolkosten niet betalen. Degelijk onderwijs is echter de enige kans om een kans op een beter leven te hebben.

Op het dagprogramma van de kinderen staat na een halve dag school veel tijd voor studie onder begeleiding van de CSS staf. Er zijn regelmatig samenkomsten voor gebed en geestelijk onderwijs.

De ouders of voogden van de kinderen krijgen regelmatig sessies aangeboden om hen bewust te maken van het belang van het onderwijs van hun kinderen en hen opvoedmethodes bij te brengen. Het programma leert hen de verantwoordelijkheid opnemen om op elk vlak voor hun kinderen te zorgen. Vrijwillige medewerkers van CSS en mensen van de lokale kerk volgen de gezinnen op, doen huisbezoeken en bemoedigen hen.

De kinderen blijven in het adoptieprogramma, zolang zij studeren. Dit kan gaan om de een of andere beroepsopleiding, maar betere studenten krijgen ook kans om een universitaire studie te doen.

Het geld van de kinderadoptie wordt besteed aan voedsel, kleding, boeken, medicijnen, schoolreizen en (bij kinderen die in het tehuis verblijven) het salaris voor het personeel (onderwijzers, muziekleraar, sportleraar, arts, kok, nachtwakers, schoonmakers, enz.).

De bijdrage voor een financiële adoptie bedraagt 33 euro per maand + een bijdrage aan het ondersteunend kinderadoptiefonds, waarvoor 5 € het richtbedrag is.

U kan zich aanmelden via ons aanvraagformulier.